Zamówienia publiczne

p.o. Kierownik: mgr Marzena Rosłon

Sekretariat: (22) 508 18 21

fax: (22) 508 18 03, (22) 845 64 57
Lokalizacja:  Budynek administracyjno-garażowy, IV piętro, gabinet 4.38