Zakład Diagnostyki Radiologicznej

tel. (22) 508 15 60
e-mail: rtg@cskmswia.pl

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Jerzy Walecki – specjalista radiolog, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. (dowiedz się więcej)

Z-ca Kierownika Zakładu: lek. Mariusz Furmanek – specjalista radiolog

Kierownicy Pracowni:
Pracownia Rentgenodiagnostyki – lek med. Renata Kasprzak – specjalista radiolog
Pracownia USG – koordynator dr n.med. Maciej Szatkowski – specjalista radiolog
Pracownia Neuroradiologii Interwencyjnej i Radiologii Zabiegowej – koordynator dr n.med. Michał Zawadzki – specjalista radiolog

Kierownik Zespołu Techników – mgr Beata Kamińska

Godziny funkcjonowania:

 •  Rejestracja do Pracowni Rentgenodiagnostyki tel. 22 508 15 62 w godzinach 7:00 - 17:00
 •  Rejestracja do Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego -  tel. 22 508 14 41 w godzinach 7:00 – 19:00
 •  Rejestracja do Pracowni USG tel. 22 508 13 45 w godzinach 7:00 – 19:00
 •  Pracownia Neuroradiologii Interwencyjnej i Radiologii Zabiegowej tel. 22 508 15 84

Lokalizacja: Budynek B, parter, wejście przez budynek C

Ośrodek ten jest wszechstronnie wyposażonym Zakładem składającym się z następujących pracowni:

 • radiologii ogólnej - wykonywanie pełno profilowych badań łącznie z radiologią pediatryczną;
 • diagnostyki naczyniowej - wykonywanie diagnostyki naczyń obwodowych, wewnątrzczaszkowych;
 • radiologii interwencyjnej - zakładanie stenów i protez we współpracy z chirurgami i neurochirurgami;
 • tomografii komputerowej - przeprowadzanie na nowoczesnych aparatach rutynowych badań TK, badań dynamicznych, angio TK, tworzenie rekonstrukcji 3D;
 • rezonansu magnetycznego - wykonywanie badań neurologicznych, badań serca, onkologicznych;
 • mammografii - prowadzenie diagnostyki sutka wraz z biopsją stereotaktyczną;
 • USG - oferowanie pełnego zakresu badań diagnostycznych oraz badań dopplerowskich.

Galeria zdjęć:

Pliki do pobrania: