Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Telefony:

Sekretariat Zakładu: (22) 508 13 51

fax:(22) 508 13 64
e-mail: laboratorium@cskmswia.pl

Recepcja Zakładu: (22) 508 13 60

Sektor Badań Pilnych "Cito": (22) 508 13 52 czynny całodobowo

Kierownik: dr n. med. Małgorzata Cicha - specjalista w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Zastępca Kierownika dr n. o zdr. Tomasz Korcz, specjalista  Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Lokalizacja: parter, blok "E", w sąsiedztwie Zakładu Usprawniania Leczniczego.

Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych: rejestracja poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej, blok "C", parter.

Rejestracja pacjentów komercyjnych: budynek "S", nr tel. (22) 508 17 31, (22) 508 17 32

UWAGA!

Po godzinie 14.30 odbiór wyników w rejestracji poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej (blok "C", parter).

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada w ofercie około 600 rodzajów badań diagnostycznych z różnych działów medycyny laboratoryjnej: chemia kliniczna, hematologia, cytologia, immunologia, immunochemia, alergologia, wirusologia, koagulologia, monitorowanie leków, analityka ogólna, bakteriologia, serelogia transfuzyjna. Zakład jest wyposażony w aparaturę najnowszej generacji oraz  zatrudnia wysokokwalifikowany personel. Posiada certyfikaty uczestnictwa w zewnątrz laboratoryjnych systemach kontroli jakości Labquality, Randox, Centralnego Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
Zakład posiada Certyfikat ISO PN-EN 9001:2001

Pracownia Bakteriologii i Wirusologii

Kierownik: mgr Anna Meler

Telefon: (22) 508 12 84

Pracownia działa w systemie 7 - dniowym, tj. poza dniami roboczymi (7:30 -15:05) również w soboty, niedziele i święta.

Praca w soboty, niedziele i święta odbywać się będzie w trybie dyżurowym, tj. w niepenje obsadzie i w skróconym czasie.

  • w soboty: w godzinach 8:00 - 15:00
  • w niedzielę i święta : w godzinach 8:00 - 13:00

W soboty, niedziele i święta Pracownia przyjmować będzie wyłącznie materiały szpitalne.
Nie będą pobierane żadne materiały od pacjentów ambulatoryjnych.

Pliki do pobrania: