Medycyna pracy

Poradnia Badań Profilaktycznych CSK MSWiA w Warszawie

Rejestracja : (22) 508 14 97
Informacja :  (22) 508 15 87

Lokalizacja:

Budynek "S", piętro IV.

Budynek "S" usytuowany jest w głębi kompleksu szpitalnego i można do niego dojechać samochodem
lub dojść korzystając z wjazdu od ul.Miłobędzkiej.

Kierownik: Iwona Bartecka-Szarek - lekarz medycyny pracy i chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny transportu, e-mail : iwona.szarek@cskmswia.pl

Kadra lekarska:

 • dr n. med. Dariusz Lachman starszy asystent, specjalista neurolog
 • lek. Alina Bielecka-Uziębło - asystent, specjalista okulista
 • lek. med. Małgorzata Perończyk-Nowosielska starszy asystent, specjalista okulista
 • lek. Jadwiga Kaczanowska - asystent, specjalista medycyny przemysłowej
 • lek. Marta Neska-Szalak - asystent, specjalista medycyny pracy
 • lek. Cezary Rajtar - asystent, specjalista otolaryngologii
 • lek. Monika Lipniowiecka-Rogacka asystent, specjalista okulista 
 • lekarz kardiolog
 • lekarz ortopeda
 • lekarz psychiatra

Pielęgniarka koordynująca:

 • Bożena Janusz-Kukuła - pielęgniarka służby medycyny pracy

Personel pielęgniarski:

 • pielęgniarki służby medycyny pracy

Zakres działalności

 • badania profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne
 • badania kierowców
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
 • badania osób ubiegających lub posiadających licencję detektywa
 • badania kandydatów na inspektorów transportu drogowego lub inspektorów transportu drogowego
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • badania osób ubiegających się lub posiadających prawo pracy przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • badania lekarskie osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA PAŃ I PANÓW

Zapraszamy do zapoznania się z  ofertą  naszych Pakietów Profilaktycznych realizowanych przez zespół Poradni Specjalistyczno - Konsultacyjnej. Starannie dobrany dla każdej grupy wiekowej zakres badań oraz wiedza i doświadczenie naszych specjalistów dadzą Państwu sposobność oceny stanu zdrowia i możliwość szybkiej reakcji, gdyby zaistniała taka konieczność.  Szczegóły oferty "Pakiety Profilaktyczne" tutaj