Wytyczne dla studentów praktyk wakacyjnych

DOTYCZY KIERUNKÓW:

 • PIELĘGNIARSTWO
 • POŁOŻNICTWO
 • RATOWNICTWO MED.
 • LEKARSKI / DENTYSTYCZNY (po I roku studiów)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie do Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie – o wyrażenie zgody na odbycie praktyki wakacyjnej – należy podać termin, liczbę godzin,
 • Skierowanie z Uczelni na praktykę – liczba godzin do realizacji
 • Program praktyk
 • Wyniki badań profilaktycznych (szczepienia HBV, nosicielstwo) – Xero

Student na okres odbywania praktyki powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej  - należy przedstawić Xero polisy

PODANIE z załącznikami należy złożyć do Kierownika ds. Pielęgniarstwa pok. 4.17 lub 4.18

W DNIU ROZPOCZĘCIA PRAKTYK – student zgłasza się do Kierownika ds. Pielęgniarstwa lub do Pielęgniarki / Położnej oddziałowej w kliniki/oddziału – zgodnie z ustaleniami

Student może rozpocząć realizację praktyk jeżeli:

 • Złożył wymagane dokumenty i otrzymał zgodę
 • Ukończył szkolenie BHP (realizowane po wcześniejszym ustaleniu)
 • Posiada wymagany fartuch lekarski i obuwie
 • Posiada identyfikator

Zakończenie praktyki student potwierdza wpisem PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ / KOORDYNUJĄCEJ oraz KIEROWNIKA ds. PIELĘGNIARSTWA

                                                                                              

Pliki do pobrania: