NIP, REGON, nr konta

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

02-507 Warszawa ul. Wołoska 137, tel. 22 508 20 00

REGON: 006472651

NIP: 521-292-55-96

nr konta bankowego BGK S.A. O. Warszawa 65 1130 1017 0020 0777 8720 0001