Sekcja Żywienia

Koordynator Sekcji: mgr Katarzyna Kosałka, dietetyk kliniczny

Numer tel.: (22) 508 10 93, (22) 508 10 94

Numer fax: (22) 508 10 94

e-mail: katarzyna.kosalka@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:35

Lokalizacja:  Budynek administracyjno-garażowy, IV piętro, gabinet 4.50, 4.51

Najważniejsze zadania:

  • sprawowanie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywienia szpitalnego, zgodnie z zasadami stosowanej dietoterapii w określonych jednostkach chorobowych
  • współpraca z firmami zewnętrznymi oraz z jednostkami wewnętrznymi CSK MSW
  • udzielanie konsultacji dietetycznych