Sekcja Gospodarcza

Kierownik: mgr Joanna Nierychło

Numer tel.: (22) 508 10 51

Numer fax: (22) 508 10 53

e-mail: joanna.nierychlo@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:35

Lokalizacja: Budynek administracyjno-garażowy, IV piętro, gabinet 4.68

Najważniejsze zadania:

  • utrzymywanie pomieszczeń szpitala i jego otoczenia w należytym porządku
  • nadzór nad monitoringiem
  • prowadzenie magazynu środków czystości i magazynu gospodarczego
  • prowadzenie wykazów i rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim
  • obsługa programu zarządzania systemem kontroli 
  • gospodarka odpadami komunalnymi i medycznymi   
  • przygotowanie wniosków przetargowych w ramach sekcji
  • rezerwacje sal konferencyjnych.