Dział Zaopatrzenia Medycznego

Kierownik: mgr Anna Jaruga, tel. (22) 508 17 75

Numer tel.: (22) 508 11 69, (22) 508 11 60, (22) 508 11 67, (22) 508 11 68

Numer tel. / fax: (22) 601 35 45

e-mail: anna.jaruga@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:35

Lokalizacja: Budynek A, parter (wjazd od ul. Miłobędzkiej)

Najważniejsze zadania:

  • zaopatrzenie Szpitala w materiały medyczne, sprzęt medyczny, jednorazowy, odczynniki, izotopy oraz inny sprzęt niezbędny do funkcjonowania szpitala- materiały biurowe, informatyczne, meble,
  • bieżące monitorowanie i dokonywanie oceny zaopatrzenia na dostawy  w w/w materiały dla poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala,
  • dokonywanie w ramach podpisanych umów, zamówień i dostaw zakupów wraz z kontrolowaniem jakości towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowanie dokumentów do procedur przetargowych,
  • ewidencjonowanie i kontrolowanie dokumentów za zrealizowane dostawy,
  • opracowywanie rocznych i okresowych planów zaopatrzenia,
  • prowadzenie oceny dostawców towarów.