Dział Marketingu i Zamówień Publicznych

Kierownik: mgr Marzena Rosłon

Numer tel.: (22) 508 18 21

Numer fax: (22) 508 18 03, (22) 845 64 57

e-mail: marketing@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:35

Lokalizacja: Budynek administracyjno-garażowy, IV piętro, gabinet 4.38

Najważniejsze zadania:

  • organizowanie procedur przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • koordynowanie działań wszystkich komórek organizacyjnych CSK MSW w Warszawie wynikających z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • prowadzenie i nadzór nad działaniami marketingowymi oraz informacyjnymi