Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Kierownik: mgr Małgorzata Orlińska

Numer tel.:  22 508 11 90

Numer fax: 22 845 28 74

e-mail: malgorzata.orlinska@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:35

Lokalizacja: Budynek R, parter

Inwestycje, Remonty

Koordynator: mgr. inż. Maria Pietrukiewicz

Numer tel.: (22) 508 16 24, 508 16 25, 508 10 26

Numer fax: (22) 508 10 26

e-mail: maria.pietrukiewicz@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:35

Lokalizacja: Pawilon Główny, X piętro, gabinet 10.11

Najważniejsze zadania:

  • opracowywanie planów na realizowane zadania inwestycyjno-remontowe oraz sporządzanie kwartalnych sprawozdań,
  • przygotowanie dokumentów do procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej wykonanych robót inwestycyjnych i remontowych,
  • sprawowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi inwestycjami i remontami,
  • zakładanie, prowadzenie i archiwizacja ewidencji dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Eksploatacja:

Koordynator: Henryk Semeniuk

Numer tel.: (22) 508 10 65, (22) 508 11 90

Numer fax: (22) 845 28 74

e-mail: henryk.semeniuk@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:35

Lokalizacja: Budynek R, parter

Do głównych zadań Działu Eksploatacji należy eksploatacja i konserwacja obiektów CSK MSW w Warszawie, w szczególności w zakresie:

  • utrzymywania w technicznej sprawności instalacji i urządzeń sanitarnych, elektrycznych, ppoż., monitorujących;
  • wykonywania konserwacyjnych prac malarskich, murarskich, szklarskich, ślusarskich i stolarskich o wycinkowym zakresie;
  • wykonywania okresowych przeglądów obiektów oraz badań, pomiarów instalacji i urządzeń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego;
  • nadzoru i współpracy z firmami zewnętrznymi prowadzącymi konserwację urządzeń technicznych.