Zastępca Dyrektora Ds. Administracyjno - Technicznych

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie - Zastępcy Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji podlegają następujące komórki organizacyjne:

  • Dział Inwestycji
  • Dział Remontów i Eksploatacji
  • Dział Zamówień Publicznych
  • Dział Administracji i Zakupów
  • Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
  • Dział Zarządzania Procesowego