Zastępca Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie - Zastępcy Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji podlegają następujące komórki organizacyjne:

  • Dział Marketingu i Zamówień Publicznych
  • Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
  • Sekcja Gospodarcza
  • Dział Zaopatrzenia Medycznego
  • Sekcja Transportu
  • Sekcja Mundurowa
  • Sekcja Żywienia
  • Sekcja Łączności