Koordynator ds. Pielęgniarstwa

Koordynator ds. Pielęgniarstwa: Alicja  Jakubowska

Numer tel.: (22)  508-10-27

Numer fax: (22) 508-10-27

e-mail: alicja.jakubowska@cskmswia.pl

Zastępca Koordynatora ds. Pielęgniarstwa: Ewa Gajda

Numer tel.: (22)  508-10-38

e-mail: ewa.gajda @cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 7:00 – 15:00

Lokalizacja: Budynek administracyjno-garażowy piętro IV, pokój 4.17  /4.18

Najważniejsze zadania:

  • ocena  jakości  realizowanych świadczeń  udzielanych przez  podległy personel,
  • organizacja i ocena realizacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
  • analiza i ocena działalności Zespołów Problemowych ( ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn, ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego, ds. Współtworzenia Procedur ),
  • organizacja i ocena  praktyk – staży zawodowych, praktyk studenckich,
  • ocena wdrażanych i realizowanych zadań promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w odniesieniu do  pozytywnego wizerunku szpitala oraz  satysfakcji pacjentów i pracowników,
  • analiza realizacji wdrożonych procedur i instrukcji pielęgniarskich.