Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie -Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych  podlegają następujące komórki organizacyjne:

 • Koordynator ds. Pielęgniarstwa
 • Centralna Sterylizacja 
 • Apteka Szpitalna 
 • Dział Obsługi Pacjenta
 • Dział Epidemiologii 
 • Stanowisko ds. Public Relations
 • Farmakolog Kliniczny
 • Kliniki i Oddziały
 • Polikliniki
 • Przychodnie/Poradnie
 • Zakłady
 • Centra