Zastępca Dyrektora Ds. Lecznictwa

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie - Zastępcy Dyrektora Ds. Lecznictwa podlegają następujące komórki organizacyjne:

 • Koordynator ds. Pielęgniarstwa
 • Kliniki
 • Oddziały
 • Polikliniki
 • Przychodnie - Poradnie, Komisje
 • Zakłady
 • Pracownie
 • Centralna Sterylizacja
 • Apteka Szpitalna
 • Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
 • Dział Inżynierii Medycznej