Sekcja Płac

Kierownik: mgr Katarzyna Pacuszka

Numer tel.: (22) 508 11 57

e-mail: katarzyna.pacuszka@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 7:30 - 15:05

Lokalizacja:  Budynek S, III piętro, pokój 3.70

Najważniejsze zadania:

  • organizacja, koordynacja, monitorowanie podległej Sekcji, w tym nadzór nad naliczeniem wynagrodzeń,
  • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • zapewnienie zgodności wszelkich działań i procedur z aktualnymi wymogami prawnymi,
  • dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • uczestnictwo w procesie adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych osób.