Sekcja Kadr

Kierownik: Zofia Felczak

Numer tel.: (22) 508-10-22

Sprawy osobowe :(22) 508-13-84; 508-10-30; 508-10-25; 508-10-32; 508-13-07; 508-13-88; 508-13-83;  508-13-85; 508-13-86;

Lekarze rezydenci, szkolenia, specjalizacje, praktyki (22) 508-18-02

Konkursy ofert: (22) 508-10-31

Numer fax: (22) 601-24-29  lub (22) 508-13-89

e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 7:30 - 15:35 . Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz.8:00 - 9:00 oraz 12:00 - 14:00

Lokalizacja:  Budynek: administracyjno - garażowy, piętro 3 pokoje: 3.05; 3.06.; 3.07; 3.10.; 3.11; 3.12; 3.13; 3.73

Najważniejsze zadania:     

  • administracja spraw pracowniczych,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnieniem osób na podstawie stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • przeprowadzanie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej,
  • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym: kształcenia podyplomowego
  • dokumentacji związanej z procedurą otwarcia, kontynuacji i zamykania specjalizacji.