Dział Organizacji i Zasobów Ludzkich

Kierownik: dr n. o zdr. Małgorzata Machaj

Numer tel.: (22)  508-10-29

Numer fax: (22) 508-10-29

e-mail: malgorzata.machaj@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:30

Lokalizacja:  Budynek administracyjno-garażowy piętro III, pokój 309

Najważniejsze zadania:

  • realizowanie polityki kadrowej
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnieniem osób na podstawie stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • realizowanie programów doskonalenia zawodowego pracowników,
  • realizowanie programów adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników,
  • realizowanie programów ocen pracowników,
  • naliczanie wynagrodzeń  i sporządzanie list płac dotyczących umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • przeprowadzanie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.