Pion Dyrektora

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie - pod Pion Dyrektora podlegają następujące komórki organizacyjne:

  • Dział Zasobów Ludzkich
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
  • Komórka Audytu Wewnętrznego
  • Zespół ds. BHP
  • Stanowisko ds. Ppoż
  • Stanowisko ds. Obronnych
  • Zespół Duszpasterski
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  • Dział Informatyki