Pion Dyrektora

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie -pod Pion Dyrektora podlegają następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Zasobów Ludzkich
 • Sekcja Kadr
 • Sekcja Płac
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
 • Stanowisko ds. Obronnych
 • Zespół Duszpasterski
 • komórka Audytu Wewnętrznego
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Stanowisko ds. PPOŻ
 • Dział Obsługi Pacjenta
 • Zespół ds. BHP
 • Koordynator ds. Pielęgniarstwa
 • Zespół ds. Pielęgniarstwa
 • Kliniki
 • Oddziały
 • Polikliniki
 • Przychodnie - poradnie
 • Zakłady
 • Centrum 
 • Pracownie
 • Centralna Sterylizacja
 • Apteka szpitalna
 • Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
 • Dział Inżynierii Medycznej
 • Sekcja Gazó Medycznych oraz Napraw i Konserwacji Sprzętu Medycznego