Pion Dyrektora

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie -pod Pion Dyrektora podlegają następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Organizacji i Zasobów Ludzkich
 • Sekcja Kadr
 • Sekcja Płac
 • Kancelaria Ogólna
 • Komórka Audytu Wewnętrznego
 • Zespół BHP
 • Pełnomocnik Dyrektora Ds. Zarządzania Jakością
 • Pełnomocnik Dyrektora Ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Administrator Sieci
 • Sekcja Informatyki
 • Zespół Duszpasterski
 • Zespół Spisowy