Dział Rozliczeń

Kierownik: Edyta Bakiensztos-Gruda

Numery tel.:

Kierownik (22) 508-11-46

Świadczenia medyczne, rozliczenia umów (22) 508-16-46

Badania kliniczne (22) 508-16-47

Koszty (22) 508-16-56

Numer fax: (22) 508-11-47

e-mail: rozliczenia@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 7:00 - 15:30

Lokalizacja: Budynek administracyjno-garażowy piętro III pokój 3.58 / 3.59 / 3.60 / 3.61

Najważniejsze zadania:

  • rozliczanie umów zawartych przez CSK MSW w zakresie: świadczeń medycznych, kart abonamentowych, medycyny pracy, orzecznictwa, hospitalizacji, badań klinicznych, najmu i dzierżawy oraz szkoleń,
  • rozliczanie usług świadczonych osobom ubiegającym się o status uchodźcy,
  • rozliczanie usług świadczonych aresztantom i osobom przebywającym w zakładach karnych,
  • rozliczanie usług świadczonych pacjentom nieubezpieczonym, współpraca z firmami ubezpieczeniowymi,
  • współuczestnictwo w procesie negocjacji zawieranych umów w zakresie badań klinicznych, negocjacje budżetowe,
  • przygotowywanie informacji kosztowej w zakresie udzielanych świadczeń finansowanych „za zgodą płatnika” przez NFZ oraz procedur wysokospecjalistycznych,
  • opracowywanie kosztowe realizowanych w CSK MSW procedur medycznych zgodnie z katalogiem ICD-9,
  • prowadzenie rejestru oraz zarządzanie bazą zawartych w CSK MSW umów.