Dział Kontrolingu i Analiz Strategicznych

Kierownik: Małgorzata Konarzewska

Numery tel.:

Kierownik (22) 508-10-60

Dział (22) 508-11-48; (22) 508-10-59; (22) 508-10-67;

e-mail: malgorzata.konarzewska@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 - 15:35

Lokalizacja: Budynek administracyjno-garażowy piętro III pokój 3.48 / 3.47 / 3.46 / 3.45

Najważniejsze zadania:

  • opracowywanie analiz ekonomicznych pomocnych w procesie podejmowania decyzji strategicznych oraz bieżącego zarządzania Szpitalem,
  • przeprowadzanie analiz opłacalności  ekonomicznej rozważanych i podejmowanych przedsięwzięć,
  • przygotowywanie prognoz ekonomicznych dotyczących dalszej działalności Szpitala,
  • opracowywanie nowych strategii i symulacji zjawisk ekonomicznych występujących w Szpitalu,
  • koordynacja działań mających na celu opracowywanie biznesplanów
  • opracowywanie rocznego planu działalności jednostki oraz przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z jego wykonania,
  • tworzenie rocznych planów finansowych dla Szpitala
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania finansowania przedsięwzięć.