Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Restrukturyzacji

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie - Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Restrukturyzacji podlegają następujące komórki organizacyjne:

  • Główny Księgowy
  • Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej
  • Dział Rozliczeń
  • Sekcja Ewidencji Majątkowej
  • Kasa
  • Dział Organizacji
  • Sekcja Inwentaryzacji Ciągłej
  • Dział Ekonomiczno - Finansowy