Główny Księgowy

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie - Głównemu Księgowemu podlegają następujące komórki organizacyjne:

  • Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej
  • Dział Kontrolingu i Analiz Strategicznych
  • Dział Rozliczeń
  • Zespół Ewidencji Majątkowej
  • Kasa