Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Restrukturyzacji

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie - Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Restrukturyzacji podlegają następujące komórki organizacyjne:

 • Główny Księgowy
 • Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej
 • Dział Kontrolingu i Analiz Strategicznych
 • Dział Rozliczeń
 • Zespół Ewidencji Majątkowej
 • Kasa
 • Dział Organizacji
 • Sekretariaty
 • Kancelaria Główna
 • Administrator Sieci
 • Sekcja Informatyki
 • Zespół Spisowy