Nasza kadra

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
mgr Maciej Ambroziewicz Kierownik Zespołu ds. BHP 22/ 508 10 48
mgr Edyta Bakiensztos Gruda I Zastępca Głównego Księgowego - Kierownik Działu Rozliczeń 22/ 508 11 46
Tomasz Bieńka Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego  22/508 12 55
mgr Katarzyna Śleszyńska-Paszka Starszy specjalista koordynator Sekcji Kadr 22/508 16 45
mgr  Alicja Jakubowska Naczelna Pielęgniarka 22/ 508 10 27
mgr Agnieszka Melak Kierownik Działu Zamówień Publicznych 22/ 508 18 21
mgr Aneta Pawłowska Kierownik Działu Badań Klinicznych i Współpracy Międzynarodowej 22/ 508 20 42
mgr Katarzyna Kosałka Koordynator Sekcji Żywienia 22/ 508 10 94
mgr Rafał Adamiak Kierownik Działu Teleinformatyki 22/ 508 13 02
Zofia Felczak Kierownik Działu Zasobów Ludzkich 22/ 508 10 22
mgr Monika Godlewska Kierownik Działu Zarządzania Jakością 22/ 508 10 12
mgr Ilona Pasiak-Banachowicz Kierownik Działu Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej 22/ 508 11 49
mgr Agnieszka Bednarek Kierownik Działu Gosporadczego 22/ 508 10 63
mgr Katarzyna Pacuszka Kierownik Sekcji Płac 22/ 508 11 57
mgr Małgorzata Orlińska Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 22/ 508 11 90
dr n. hum. Iwona Sołtys Kierownik Działu Obsługi Pacjenta 22/ 508 10 68
dr n. med. Halina Rajska Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 22/ 508 10 88
dr hab. n. o. zdr. Andrzej Śliwczyński Kierownik Działu Inżynierii Medycznej 22/ 508 11 63
mgr Marzena Rosłon Kierownik Działu Marketingu i CSR 22/ 508 18 09
mgr Elżbieta Rozenek Kierownik Działu Statystyki Medycznej 22/ 508 16 57
mgr Marek Sobociński Kierownik Działu Telekomunikacji 22/ 508 10 10
inż. Krzysztof Świetlikowski Kierownik Sekcji Napraw i Konserwacji oraz Gazów 22/ 508 11 62
Barbara Gołębiowska Kierownik Kancelarii Ogólnej 22/ 508 10 86
mgr Renata Mądra p.o. Głównego Księgowego 22/ 508 11 50
mgr inż. Edward Zawadzki Kierownik Działu Transportu 22/ 508 16 40

mgr Jerzy Szymański

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia Tekstylnego 22/ 508 10 70
mgr Katarzyna Francikowska Kierownik Archiwum 22/ 508 18 67
mgr Małgorzata Konarzewska Kierownik Działu Analiz 22/ 508 19 60
mgr Małgorzata Kasperek Kierownik Działu Nadzoru  
mgr Anna Tuka Kierownik Działu Informatyki  
mgr Piotr Skobel Kierownik Centrum Usług Wspólnych  22/ 508 10 82
mgr Joanna Mrowicka, MBA Audytor Wewnętrzny 22/ 508 10 87
mgr Tomasz Andrasik Inspektor Ochrony Danych 22/508 10 08