Nasza kadra

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
mgr Maciej Ambroziewicz Kierownik Zespołu ds. BHP 22/ 508 10 48
mgr Edyta Bakiensztos Gruda Kierownik Działu Rozliczeń 22/ 508 11 46
mgr  Alicja Jakubowska Koordynator ds. Pielęgniarstwa 22/ 508 10 27
mgr Anna Jaruga Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego 22/ 508 17 75
mgr  Małgorzata Konarzewska Kierownik Działu Kontrolingu i Analiz Strategicznych 22/ 508 10 60
mgr Katarzyna Kosałka Koordynator Sekcji Żywienia 22/ 508 10 94
  Kierownik Sekcji Informatyki 22/ 508 13 02
Zofia Felczak Kierownik Działu Zasobów Ludzkich 22/ 508 10 22
mgr  Renata Mądra Kierownik Działu Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej 22/ 508 11 49
mgr Joanna Nierychło Kierownik Sekcji Gospodarczej 22/ 508 10 51
mgr Katarzyna Pacuszka Kierownik Sekcji Płac 22/ 508 11 57
mgr Małgorzata Orlińska Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 22/ 508 11 90
mgr Magdalena Racka Kierownik Działu Obsługi Pacjenta 22/ 508 10 58
dr n. med. Halina Rajska Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 22/ 508 10 88
mgr inż. Michał Rechnio Kierownik Działu Inżynierii Medycznej 22/ 508 11 63
mgr Marzena Rosłon Kierownik Działu Marketingu i Zamówień Publicznych 22/ 508 18 09
mgr Elżbieta Rozenek Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych 22/ 508 16 57
mgr Marek Sobociński Kierownik Sekcji Łączności 22/ 508 10 10
inż. Krzysztof Świetlikowski Kierownik Sekcji Gazów Medycznych oraz Napraw i Konserwacji Sprzętu Medycznego 22/ 508 11 62
Barbara Wilczyńska Kierownik Kancelarii Ogólnej 22/ 508 10 86
mgr Maria Woźniak Główny Księgowy 22/ 508 11 50
mgr inż. Edward Zawadzki Kierownik Sekcji Transportu 22/ 508 16 40
Marianna Zwierz Kierownik Sekcji Mundurowej 22/ 508 10 70