Nasza kadra

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
mgr Maciej Ambroziewicz Kierownik Zespołu ds. BHP 22/ 508 10 48
mgr Edyta Bakiensztos Gruda Kierownik Działu Rozliczeń 22/ 508 11 46
Tomasz Bieńka Kierownik Sekcji Zaopatrzenia Medycznego  22/508 12 55
mgr Agata Cibura Kierownik Sekcji Kadr 22/508 16 45
mgr  Alicja Jakubowska Naczelna Pielęgniarka 22/ 508 10 27
mgr Anna Jaruga Kierownik Działu Administracji i Zakupów 22/ 508 17 75
mgr Renata Mądra Kierownik Działu Ekonomiczno - Finansowego 22/ 508 10 60
mgr Katarzyna Kosałka Koordynator Sekcji Żywienia 22/ 508 10 94
inż. Krzysztof Dzirba Kierownik Działu Informatyki i Łączności 22/ 508 13 02
Zofia Felczak Kierownik Działu Zasobów Ludzkich 22/ 508 10 22
mgr Monika Godlewska Kierownik Działu Zarządzania Jakością  
mgr Ilona Pasiak-Banachowicz Kierownik Działu Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej 22/ 508 11 49
mgr Agnieszka Bednarek Kierownik Sekcji Gospodarczej 22/ 508 10 63
mgr Katarzyna Pacuszka Kierownik Sekcji Płac 22/ 508 11 57
mgr Małgorzata Orlińska Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 22/ 508 11 90
mgr Magdalena Racka Kierownik Działu Obsługi Pacjenta 22/ 508 10 58
dr n. med. Halina Rajska Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 22/ 508 10 88
mgr Magdalena Skikiewicz Kierownik Działu Inżynierii Medycznej 22/ 508 11 63
mgr Marzena Rosłon Kierownik Działu Marketingu i Zamówień Publicznych  22/ 508 18 09
mgr Elżbieta Rozenek Kierownik Działu Statystyki Medycznej 22/ 508 16 57
mgr Marek Sobociński Kierownik Sekcji Łączności 22/ 508 10 10
inż. Krzysztof Świetlikowski Kierownik Sekcji Napraw i Konserwacji Sprzętu Medycznego oraz Gazów Medycznych 22/ 508 11 62
Barbara Gołębiowska Kierownik Kancelarii Ogólnej 22/ 508 10 86
mgr Katarzyna Wesołowska Główny Księgowy 22/ 508 11 50
mgr inż. Edward Zawadzki Kierownik Sekcji Transportu 22/ 508 16 40

 

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia Tekstylnego 22/ 508 10 70
mgr Katarzyna Francikowska Kierownik Archiwum  
mgr Małgorzata Konarzewska Kierownik Działu Analiz