Misja

Misją Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest Leczenie bez barier.

    Misja Szpitala określa Politykę Jakości, która realizowana jest poprzez:

 • świadczenie usług medycznych na najwyższym światowym poziomie tym, którzy tego potrzebują, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, wieku, płci, czy miejsca zamieszkania.

 • trafne rozpoznawanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie i zachowanie życia

 • ciągły rozwój działalności o charakterze kompleksowym – stałe podnoszenie opieki zdrowotnej poprzez organizację udzielania świadczeń medycznych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa i zaufania pacjentów oraz ich bliskich,

 • ukierunkowanie na potrzeby Pacjenta  zapewnianie Pacjentom kompleksowej opieki zdrowotnej zgodnej z kanonami wiedzy medycznej,

 •  przestrzeganie Praw Pacjenta i monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń,

 • efektywne wdrażanie najnowszych rozwiązań na polu diagnostyki i leczenia oraz udział
  w badaniach naukowych,

 • stałe dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w wybranych dziedzinach świadczeń medycznych,

 • utrzymanie efektywności ekonomicznej i stworzenie jak najlepszych warunków dla zapewnienia dalszego rozwoju Szpitala,

 • zarządzanie i kontroling kosztów jakości w organizacji,

 • integrację systemu zarządzania jakością,  bezpieczeństwa informacji oraz środowiska,

 • racjonalny dobór personelu i podnoszenie jego kwalifikacji poprzez kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia jakości usług, standardów akredytacyjnych, bezpieczeństwa informacji i bhp,

 • budowanie wśród personelu poczucia odpowiedzialności za jakość świadczeń medycznych oraz opieki nad Pacjentem zgodnej z wymaganiami oraz standardami akredytacyjnymi,

 • dążenie do pełnej identyfikacji personelu ze Szpitalem,

 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej oraz działania profilaktyczne,

 • zapewnienie lekarzom zaplecza gwarantującego możliwość leczenia z wykorzystaniem ich wiedzy
  i umiejętności,

 • stałe dążenie do spełnienia wymagań standardów akredytacyjnych oraz utrzymania certyfikatu akredytacyjnego,

 • wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN‑EN ISO 9001:2015-10,

 • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Wzajemny szacunek, partnerstwo i możliwość rozwoju personelu to kluczowe elementy naszej polityki. Ich efektem jest pełne zaangażowanie w ochronę zdrowia, życia i godności Pacjenta.

W imieniu Dyrekcji Szpitala deklaruję pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania jakością oraz akredytacji. Reagując  na potrzeby i propozycje zgłoszone  przez  pacjentów doskonalimy poziom opieki, leczenia i komfort pobytu pacjenta.

Wszystkich pracowników zobowiązuję do realizowania zasad Polityki Jakości  w zakresie swoich stanowisk pracy oraz obliguję  do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia w/w procesów i usług.

 

Warszawa, dn. 20.10.2017r.                                                                                                     Dyrektor

 

Pliki do pobrania: