Misja

Misją Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest Leczenie bez barier.

Misja Szpitala określa Politykę Jakości, która realizowana jest poprzez:

 • świadczenie usług medycznych na najwyższym światowym poziomie tym, którzy tego potrzebują, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, wieku, płci, czy miejsca zamieszkania,
 • trafne rozpoznanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie i zachowanie życia,
 • ciągły rozwój działalności o charakterze kompleksowym - stałe podnoszenie jakości naszych usług poprzez organizację udzielania świadczeń medycznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i zaufania pacjentów.
 • ukierunkowanie na potrzeby Pacjenta poprzez zapewnienie Pacjentom kompleksowej opieki zdrowotnej, zgodnej z kanonami wiedzy medycznej,
 • efektywne wdrażanie najnowszych rozwiązań na polu diagnostyki i leczenia oraz udział w badaniach naukowych,
 • stałe dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w wybranych dziedzinach świadczeń medycznych,
 • utrzymanie efektywności ekonomicznej i stworzenie jak najlepszych warunków dla zapewnienia dalszego rozwoju Szpitala,
 • zarządzanie i kontrolling kosztów jakości w organizacji,
 • integrację systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji,
 • racjonalny dobór personelu i podnoszenie jego kwalifikacji poprzez kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia jakości usług, bezpieczeństwa informacji i BHP,
 • budowanie wśród personelu poczucia odpowiedzialności za jakość świadczeń medycznych oraz opieki nad Pacjentem
 • dążenie do pełnej identyfikacji personelu ze Szpitalem
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej oraz działania profilaktyczne,
 • zapewnienie lekarzom zaplecza gwarantującego możliwość leczenia z wykorzystaniem ich wiedzy i umiejętności,
 • dążenie do spełnienia wymagań akredytacyjnych,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PE-EN ISO 9001:2009.

Wzajemny szacunek, partnerstwo i możliwość rozwoju personelu to kluczowe elementy polityki szpitala. Ich efektem jest  pełne zaangażowanie w ochronę zdrowia, życia i godności Pacjenta. 

Pliki do pobrania: