Inwestycje współfinansowane

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie realizuje inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych, w tym także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 • Doposażenie w sprzęt medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych współfinansowane przez Unię Europejską w ramach  link

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • Termomodernizacja budynków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - ocieplenie budynków B i Ł  link  
 • Termomodernizacja budynków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - ocieplenie budynków A, C, D i Ł2, link
 • Termomodernizacja budynków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - ocieplenie budynków E, F, I  link
 • Termomodernizacja budynków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - ocieplenie budynku G  link

ze środków POIiŚ:

 • Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologii i Transplantologii link
 • Modernizacja Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii Dziecięcej  link
 • Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologi i Transplantologii link
 • Adaptacja pomieszczeń - wydzielenie strefy "zielonej" oraz zakup wyposażenia w SOR w CSK MSWiA w Warszawie link
 • Realizacja projektu pn. „Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej w CSK MSWiA w Warszawie” link
 • Projekt pn. „Zdrowe serce - zakup sprzętu i aparatury medycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie” link
 • W dążeniu do najwyższej jakości leczenia - przebudowa pomieszczeń i wymiana sprzętu w CSK MSWiA w Warszawie dedykowana chorobom układu oddechowego, chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii link

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:

 • Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie link