Zakład Usprawniania Leczniczego

 

Sekretariat Zakładu – Poradni 

Tel. (22) 508 15 20,  (22) 508 16 11

E-mail: zul@cskmswia.pl

Rejestracja do Poradni oraz planowanie zabiegów

Tel. (22) 508 15 21, (22) 508 15 22

 

p.o. Kierownik: dr Sebastian Zduński - specjalista fizjoterapii, MBA dla kadry medycznej

Kadra lekarska:

 • lek. Barbara Jaroszkiewicz - starszy asystent, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
 • lek. med. Agnieszka Kruk - specjalista rehabilitacji medycznej
 • lek. Marian Kwiatkowski - starszy asystent, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, specjalista ortopedii i traumatologii
 • lek. Jacek Orłowski - starszy asystent, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, specjalista neurologii, specjalista rehabilitacji medycznej
 • dr n. med. Andrzej Sadowski - specjalista rehabilitacji chorób narządu ruchu, chirurg, instruktor terapii manualnej
 • lek. Lidia Zdanowicz-Jasińska - starszy asystent, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii

Kierownik Zespołu Techników Medycznych: mgr Olga Garczyńska

Kierownik Pracowni Kinezyterapii: mgr Jolanta Narojek

W ramach Zakładu funkcjonują:

1. Pracownia Kinezyterapii – koordynatorzy: mgr Gabriela Pachowska (bud. F i D),

     mgr Małgorzata Chmielewska (bud. K), mgr Ewa Meder

2. Pracownia Fizykoterapii – koordynator: tech. Jolanta Bajer

3. Pracownia Fizjoterapii Klinicznej (Kliniki i Oddziały) – kierownik: mgr Jolanta Narojek

4. Pracownia Kinezyterapii dla Dzieci i Noworodków – koordynator: mgr Matylda Bajda

5. Pracownia Krioterapii Ogólnoustrojowej – koordynator: mgr Izabela Zielińska

Lokalizacja: parter bloku F, D i K

Godziny funkcjonowania ZUL: 7:00 – 20:00

Zakład Usprawniania Leczniczego posiada odpowiednią bazę leczniczą i kadrę medyczną do prowadzenia pełnoprofilowej rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii dorosłych i dzieci (w tym noworodki) - w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego i hydroterapii.

W Zakładzie znajduje się Komora niskotemperaturowa.

Wskazania do leczenia w Kriokomorze:

 • schorzenia reumatoidalne,
 • schorzenia narządu ruchu,
 • stwardnienie rozsiane SM,
 • skaza moczanowa,
 • łuszczycowe zapalenie stawów,
 • pierwotne i wtórne zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające kręgosłupa,
 • wszelkie stany pourazowe, przeciążeniowe, zapalne układu ruchu,
 • osteoporoza,
 • niedowłady i przykurcze kończyn,
 • odnowa biologiczna,
 • cellulitis i nadwaga.

W ZUL znajduje się Oddział Rehabilitacji Dziennej, w ramach którego można skorzystać z kompleksowej rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej.

Posiadamy basen o wymiarach 11mx6m, głębokości od 1,4m do1,6m z temperaturą wody od +28oC do +30oC.

Na parterze budynku K funkcjonują gabinety rehabilitacji pediatrycznej i rehabilitacji po urazach i zabiegach operacyjnych narządu ruchu.

Wykaz procedur medycznych wykonywanych w Zakładzie Usprawniania Leczniczego:

I. Konsultacja lekarska:

 • zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych
 • ocena skuteczności leczenia
 • ocena możliwości zaopatrzenia ortopedycznego
 • ocena siły mięśni
 • ocena ruchomości

II. Kinezyterapia:

 • indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)
 • ćwiczenia wspomagane
 • pionizacja
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka czynności lokomocji
 • wyciągi
 • inne formy usprawniania (kinezyterapia)
 • ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające
 • ćwiczenia w wodzie
 • szkoła rodzenia
 • masaż leczniczy

III. Hydroterapia:

 • masaż wirowy
 • masaż mechaniczny- aquavibron

IV. Fizykoterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • tonoliza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
 • diatermia krótkofalowa
 • magnetronic
 • fale wstrząsowe (ESWT)
 • laseroterapia
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza
 • krioterapia miejscowa (leczenie ciekłym azotem)
 • oscylacja głęboka (DEEP OSCILLATION) – zabieg komercyjny (nierefundowany przez NFZ)
 • fala uderzeniowa (ESWT) – zabieg komercyjny (nierefundowany przez NFZ)

Wykaz dokumentów do planowanego przyjęcia:

 • skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty
 • świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia
 • skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:
 1. pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. rozpoznanie w języku polskim,
 4. kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
 5. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,
 6. pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

Istnieje możliwość wykupienia zabiegów komercyjnych zleconych przez lekarza.