Zakład Patomorfologii

Kierownik Zakładu: prof. dr hab.n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer – specjalista patomorfolog onkolog

tel. (22) 508 12 33
e-mail anna.nasierowska@cskmswia.pl

p.o. Z-ca Kierownika: dr n.med. Krzysztof Sikora – specjalista patomorfolog, cytodiagnosta

Kadra lekarska:

 • dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, prof. CZD - specjalista neuropatolog, specjalista patomorfolog
 • prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek - specjalista patomorfolog
 • dr n. med. Michał Mazurkiewicz - specjalista patomorfolog
 • dr n. med. Naim Qandil - specjalista patomorfolog
 • dr n. med. Grzegorz Rymkiewicz - specjalista patomorfolog
 • lek. Marcin Lipiński - specjalista patomorfolog
 • lek. Dorota Łącka - specjalista patomorfolog
 • lek. Jan Łuczyc-Wyhowski - specjalista patomorfolog
 • lek. Małgorzata Kołos - specjalista patomorfolog
 • lek. Aleksandra Pręgowska-Szczęsna - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • lek. Anna Wasążnik-Jędras - specjalista patomorfolog
 • lek. Paulina Wilkońska-Majchrzyk - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • lek. Krzysztof Siemion - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

Telefon/Faks.: (22) 508 12 30
Lokalizacja:   Budynek C 6, I piętro

Godziny funkcjonowania: Zakład Patomorfologii czynny w godzinach 7:00 – 19:00

Zakład znajduje się na liście Zakładów Patomorfologii licencjonowanych przez Komisję  Akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Patologów. Posiada certyfikat na wykonywanie badań HER2 oraz certyfikat IQNet and PCBC. Zakład Patomorfologii dysponuje 6 miejscami dla lekarzy rezydentów specjalizujących się w patomorfologii.

Lekarze i Pracownicy Techniczni zatrudnieni w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia pracują na dwóch zmianach:

 •   I zmiana 7:00 – 14:35,
 •   II zmiana 13:00 – 19:00

Prosektorium czynne w godzinach: 8:00 – 13:00. Badania sekcyjne wykonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z klinicystami

Czas wykonania:

 •   badania cytologicznego w ciągu 24 godzin,
 •   badania histopatologicznego w trybie przyspieszonym: 3 dni, w trybie zwykłym: 7 do 14 dni

Struktura Zakładu
Sekretariat: Aneta Wrzecionowska  telefon: (22) 508 12 30, faks (22) 508 12 30, e-mail: aneta.wrzecionowska@cskmswia.pl
Przyjmowanie zapisów na BAC pod kontrolą USG telefonicznie - codziennie w godzinach  10:00 - 12:00
 
Rejestracja tel. (22) 508 12 88 Anna Wojciechowska e-mail: anna.wojciechowska@cskmswia.pl
Janina Ślusarz

Rejestracja, przyjmowanie materiałów oraz wydawanie wyników badań histopatologicznych, cytologicznych i autopsyjnych
Archiwum tel. 22 508 12 88
Barbara Sobolewska, Iwona Zdunek

Archiwum preparatów i bloczków parafinowych wydawanych do konsultacji i dodatkowych badań poza CSK MSWiA
 
Przyjmowanie cytologii ginekologicznej w Pracowni Cytodiagnostycznej (parter budynek C 6)
telefon  (22) 508 12 36
 
Informacje dotyczące bieżących badań histopatologicznych:
Pracownia Histopatologiczna: (22) 508 12 37

Zapraszamy do wykonywania badań diagnostycznych; histopatologicznych i cytologicznych.

Od lipca 2005 roku Zakład Patomorfologii został przeniesiony do budynku C6 na I piętro, po jego generalnym remoncie. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny firmy Zeiss oraz meble laboratoryjne przez firmy Alab i Polon.

Dysponujemy mikroskopami firmy Olympus i Leica, w tym dwoma z torem wizyjnym oraz mikroskopem szkoleniowym.

Dział Patomorfologii, w ramach którego realizowana jest praca w Zakładzie, zwany jest Patologią Kliniczną (Surgical Pathology). Łączy on diagnostykę histopatologiczną z kliniką. Realizowany jest poprzez konfrontację obrazów mikroskopowych z danymi klinicznymi i wynikami badań obrazowych, uczestniczenie w posiedzeniach kliniczno-patologicznych oraz indywidualne kontakty z klinicystami na temat bieżących badań diagnostycznych. Ideą pracujących lekarzy i personelu technicznego jest ukierunkowanie na poszczególne dziedziny diagnostyczne. Ten sposób organizacji pracy pozwala zapewnić fachowość i odpowiednią jakość wykonywanych badań diagnostycznych oraz wiąże się z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, którzy coraz bardziej aktywnie uczestniczą w kursach szkoleniowych i konferencjach naukowych.

Historia Zakładu
Zakład Patomorfologii funkcjonuje od 1952 roku. Kierownikami Zakładu Patomorfologii kolejno byli: prof. B. Karlińska, dr W. Mielnik, doc. A. Rosnowski, dr W. Gajewski, doc. M. Kałczak.

Procedury wykonywane w Zakładzie:

 • biopsja mała jednoblokowa (wycinki z przewodu pokarmowego, małe zmiany skórne),
 • biopsja wieloblokowa lub mały materiał operacyjny (wycinki z przewodu pokarmowego powyżej 2, pęcherzyk żółciowy, wyrostek robaczkowy, wycinki z guzów nowotworowych), wyskrobiny z  kanału szyjki i jamy macicy
 • biopsja wielonarządowa (duży materiał operacyjny np. sutek, macica, jelito grube), materiał nieonkologiczny i onkologiczny
 • badania śródoperacyjne,
 • badania cytologiczne – cytologia złuszczeniowa ginekologiczna i nie ginekologiczna (wymazy oskrzelowe, płyny, mocz),
 • badania cytologiczne – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa,
 • barwienie histochemiczne,
 • barwienie immunohistochemiczne w tym (ocena receptorów estrogenowych i porogesteronowych,HER 2),
 • badania autopsyjne,
 • wykonywanie preparatów histopatologicznych i cytologicznych bez oceny,
 • wykonywanie konsultacji preparatów histopatologicznych i cytologicznych.

Wymagane dokumenty:

Do wykonania badania histopatologicznego i cytologicznego konieczne jest skierowanie z następującymi danymi: imię, nazwisko i wiek chorego, rozpoznanie kliniczne, rodzaj materiału i miejsce pobrania oraz istotne dla rozpoznania dane kliniczne, data i wynik wcześniejszej biopsji lub operacji, w przypadku wyskrobin z jamy macicy – data ostatniej miesiączki, data i podpis lekarza oraz nazwa oddziału, przychodni.

Zakres prac diagnostycznych wykonywanych w poszczególnych pracowniach:

W Pracowni Histopatologicznej: tel. (22) 508 12 37 – wykonywany jest cały zakres badań diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin medycznych:

 • gastropatologii,
  1. biopsje endoskopowe zapaleń nieswoistych jelit, gruczolaków i zmian nowotworowych,
  2. materiały operacyjne w przypadkach nowotworów przełyku, żołądka, jelita grubego i trzustki,
 •   patomorfologii narządów dróg rodnych,
 •   uropatologii,
 •   dermatopatologii ze zwróceniem uwagi na zmiany barwnikowe jak znamiona i czerniaki,
 •   hepatopatologii z oceną biopsji gruboigłowej w przebiegu zapaleń i nowotworów,
 •   neuropatologii z wysokospecjalistyczną oceną histopatologiczną guzów mózgu.

Pracownia Cytodiagnostyczna zarejestrowana w KIDL-u – telefon (22) 508 12 36
Pracownicy Pracowni:

 • Mgr Beata Gajewska – Łosiewicz – diagnosta laboratoryjny zarejestrowany w KIDL-u  
 • Mgr Małgorzata Rymanowska
 • Mgr Agnieszka Kroczyńska
 • Mgr Anna Tyczyńska

W Pracowni Cytodiagnostycznej – wykonujemy następujące badania:

 •   BAC pod kontrolą USG, głównie guzków tarczycy, sutka i węzłów chłonnych,
 •   cytologii nieginekologicznej:
  1.  płynów z jam ciała,
  2. rozmazów z dróg oddechowych, przewodów trzustkowych, cytologii ginekologicznej dla Poliklinik CSK MSWiA oraz w ramach badań przesiewowych

W Pracowni Immunohistochemicznej: telefon (22) 508 12 36 wykonywane są badania markerów komórkowych potrzebnych do diagnostyki, głównie nowotworów, celem ustalenia ich histogenezy, oceny czynników prognostycznych i predykcyjnych, jak receptorów estrogenowych, progesteronowych, HER2 w raku sutka, żołądka  i TP53 w raku przełyku. Ponadto oceniane są produkty genów mutatorowych hMSH2, hMLH1 oraz CD117 w guzach podścieliskowych przewodu pokarmowego, a także p16 w neoplazji śródnabłonkowej szyjki macicy.
Pracownicy Pracowni Immunohistochemicznej:  mgr Agnieszka Kroczyńska, mgr Marta Skaruz,  biorą udział w szkoleniach i kursach z Immunohistochemii organizowanych przez CMKP i DAKO.

Pracownia Neuropatologiczna

Wyodrębnienie Pracowni Neuropatologicznej wyniknęło ze specyfiki zagadnień diagnostycznych i powszechnie przyjętych zasad wykonywania badań w tej dziedzinie przez zespół specjalistów ukierunkowanych i wyszkolonych w neuropatologii. W niniejszej pracowni przeprowadzana jest diagnostyka z zakresu chorób nienowotworowych i nowotworów OUN.
Diagnostyka bieżąca i konsultacje: dr hab. n.med. Wiesława Grajkowska – Specjalista patomorfolog, neuropatolog

Zakład Patomorfologii - działalność szkoleniowa

 • Organizowanie muzeum preparatów histopatologicznych stanowiących bazę szkoleniową dla patomorfologów.
 • Prowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z patomorfologii.
 • Realizacja szkoleń indywidualnych w ramach nowotworów układu pokarmowego, z uwzględnieniem guzów neuroendokrynnych (GEP/NET) oraz czerniaka skóry.

Zakład Patomorfologii - działalność naukowa

Realizowane są zadania badawcze o tematyce:

 • guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego
 • guzów podścielskowych układu pokarmowego,
 • czerniaków,
 • nowotworów trzustki,
 • mięsaków macicy,
 • zmian po leczeniu przedoperacyjnym raka odbytnicy.

Część zadań badawczych wykonywanych jest przy współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie

Pliki do pobrania: