Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna

Kierownik apteki: mgr farmacji Irena Szoszkiewicz 

Lokalizacja: Blok E, poziom -1
Dane kontaktowe:
Telefon: (22) 508 13 20, (22) 508 13 17
Fax: (22) 508 13 25
E-mail: apteka@cskmswia.pl

Apteka Szpitalna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05.
W  soboty, niedziele i święta dyżury pełni Pracownia Żywienia Pozajelitowego.
W sytuacjach nagłych Kierownik Apteki jest do dyspozycji telefonicznej przez całą dobę.

APTEKA NIE PROWADZI SPRZEDAŻY ODRĘCZNEJ PACJENTOM
Apteka Szpitalna zatrudnia:

 • 6 magistrów farmacji (1 specjalista z farmacji szpitalnej, 1 specjalista z farmacji aptecznej, 1 specjalista z farmacji klinicznej, 3 magistrów w trakcie specjalizacji z farmacji klinicznej)
 • 5 techników farmacji
 • 2 pracowników biurowych
 • 2 pomoce apteczne
 • 1 magazyniera

Apteka Szpitalna zaopatruje Kliniki, Oddziały i pozostałe jednostki CSK MSWiA w:

 • leki gotowe oraz recepturowe;
 • leki stosowane w programach lekowych oraz w chemioterapii;
 • płyny infuzyjne - w tym także płyny dializacyjne przeznaczone do ciągłej terapii nerkozastępczej;
 • materiały opatrunkowe (w tym także opatrunki specjalistyczne);
 • preparaty do żywienia enteralnego;
 • preparaty do żywienia parenteralnego wykonywane w Pracowni Żywienia Pozajelitowego;
 • środki dezynfekcyjne.

Apteka Szpitalna ponadto:

 • weryfikuje prawidłowe prowadzenie apteczek oddziałowych;
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu, przekazując do wiadomości Klinik/Oddziałów komunikaty bezpieczeństwa oraz decyzje GIF/WIF dotyczące wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu;
 • bierze udział w badaniach klinicznych;
 • sprowadza leki na drodze importu docelowego;
 • udziela informacji dot. produktów leczniczych personelowi fachowemu szpitala;
 • współpracuje z Fundacją działającą przy CSK MSWiA;
 • uczestniczy w spotkaniach Komitetu Terapeutycznego, Zespołu Żywieniowego, Komisji Bioetycznej;
 • prowadzi ewidencję próbek lekarskich oraz darowizn;
 • bierze udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowej;
 • jest zaangażowana w tworzenie procedur ogólnoszpitalnych oraz szkolenia personelu fachowego.

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji zarówno magistrowie, jak i technicy biorą udział w konferencjach, seminariach naukowych, a także w posiedzeniach pracowników aptek szpitalnych organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie. Ponadto magistrowie farmacji uczestniczą w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz podlegają ustawicznemu kształceniu podyplomowemu, uczestnicząc w kursach specjalizacyjnych i studiach podyplomowych. Dodatkowo magistrowie farmacji aktywnie działają na arenie międzynarodowej angażując się we współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Farmaceutów Szpitalnych (EAHP).  
W aptece odbywają się staże podyplomowe dla magistrów i techników farmaceutycznych oraz praktyki studentów Wydziału Farmaceutycznego i Studium Farmaceutycznego. Dzięki programom wymiany międzynarodowej, w których bierzemy czynny udział - szkolimy studentów farmacji z zagranicy.