Przychodnia Zdrowia Psychicznego ul. Wołoska 137 w Warszawie

Rejestracja: tel.: (22) 508 17 95,   faks: (22) 508 17 92
Lokalizacja: budynek "S" e-mail: pzp@cskmswia.pl

tel. (22) 508 17 91

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:30

Przychodnia oferuje szeroki zakres świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii dorosłych oraz usługi Poradni Logopedycznej.

Kadra:

Lekarze

 • dr n. med. Joanna Waniek
 • lek med. Joanna Borucka
 • lek med. Agata Leśnicka
 • lek med. Patrycja Chrościcka
 • lek med. Michał Zuchora
 • lek med. Andrzej Piotr Towalski 

Rejestracja:

 • st. piel. Urszula Anusik
 • st. piel. Małgorzata Malinowska
 • piel. Renata Gruszczyńska

Sekretarka:

 • Agnieszka Chrząszcz

Psycholodzy

 • mgr Ewa Biełaszko  - psycholog kliniczny
 • mgr Renatra  Korzińska  - psycholog kliniczny
 • mgr Hanna Zalewska  - psycholog kliniczny, psychotechnika
 • mgr Danuta Sobańska  - psycholog kliniczny, psychoterapeuta
 • mgr Monika Zegar - psycholog
 • mgr Hanna Puziow -  psycholog, psychotechnika
 • mgr Katarzyna Szafranko – psycholog kliniczny
 • mgr Anna Szymańska - psycholog upoważniony do wydawania orzeczeń dla osób starających  się i posiadających broń, licencje, koncesje., psychotechnika
 • mgr Anna Myzyka – Pec -   neurologopeda

Logopeda

 • mgr Anna Muzyka-Pec 

Pracownia badań testowych

 • mgr Katarzyna Wiak     

Przychodnia oferuje szeroki zakres świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii , psychologii i psychoterapii dorosłych oraz usługi Poradni Logopedycznej.

Lekarze i psycholodzy wykonują następujące usługi medyczne i niemedyczne:

 • Diagnostyka zaburzeń psychicznych
 • Leczenie nerwic, depresji, psychoz, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości i organicznych zaburzeń psychicznych
 • Interwencje kryzysowe - pomoc psychologiczna w nagłych, trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych (interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna oraz małżeńska i rodzinna)
 • Leczenie zaburzeń stresowych pourazowych i zaburzeń adaptacyjnych
 • Sesje psychoterapii indywidualnej oraz grupowej
 • Badanie osób i opiniowanie osób dla potrzeb medycyny pracy
 • Badanie i wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia i przydatności do pracy kandydatów do służb mundurowych oraz odchodzących ze służby, dla celów MRKL i CKL
 • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
 • Badanie i opiniowanie osób ubiegających się o posiadanie bądź przedłużenie licencji pracownika ochrony fizycznej i technicznej
 • Badanie i opiniowanie osób ubiegających się o posiadanie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni
 • Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne w oddziałach CSK MSWiA
 • Badanie i opiniowanie kierowców

Usługi medyczne są świadczone dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz cudzoziemców objętych opieką zdrowotną a także osób nieubezpieczonych w ramach wizyt komercyjnych.

Wykonując tak szeroki zakres usług specjalistycznych wychodzimy z naszą ofertą do firm i przedsiębiorstw, które chciałyby zaoferować swoim pracownikom pomoc psychologiczno-psychiatryczną.

W pilnych przypadkach zapewniamy przyjęcie przez lekarza psychiatrę  lub psychologa po umówieniu wizyty w dniu zgłoszenia się  w godzinach pracy Poradni.

Galeria zdjęć: