Oddział Terapii Izotopowej

Lokalizacja: budynek I,  piętro I
Godziny funkcjonowania: czynny całodobowo
Kontakt: sekretariat tel.: 22 508 13 33, faks: 22 508 13 30 e-mail: pti@cskmswia.pl
Pokój pielęgniarski  tel. 22 508 17 09
Pokój lekarski tel. 22 508 13 32

Kierownik Pracowni: dr n. med. Tadeusz Budlewski – specjalista chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej i endokrynologii

Kadra lekarska:

 • lek. Magdalena Ciżyńska-Wilewska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej
 • lek. Karolina Kolasińska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i endokrynologii
 • lek. Anna Bilska-Sobecka - specjalista dziedzinie chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Koordynująca OTI:

 • st. piel Anna Werner

Zespół Pielęgniarek:

 • st. piel Elżbieta Jankowska
 • lic. piel. Janina Szerszeń
 • st. piel Anna Werner
 • st. piel Grażyna Żurowska

Na Oddział Terapii Izotopowej przyjmowani są pacjenci, u których planowane jest wykonanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych wymagających zastosowania izotopów promienitwórczych. Łącząc działalność medycyny nuklearnej z endokrynologią, onkologią oraz radiologią zabiegową możemy diagnozować m.in. choroby układu wydzielania wewnętrznego oraz choroby onkologiczne. Strukturalna łączność z Pracownią Medycyny Nuklearnej  zapewnia naszym pacjentom wykonanie całego zakresu niezbędnych badań scyntygraficznych, umożliwiając tym samym rozpoznanie lub ocenę stopnia zaawansowania chorób.

Szczególną uwagę koncentrujemy na

 • Leczeniu guzów neuroendokrynnych- długodziałające analogi somatostatyny, analogi somatostatyny sprzężone z Y90/Lu177,
 • Leczeniu zróżnicowanego raka tarczycy I131
 • Leczeniu nowotworów pierwotnych/ przerzutów do wątroby Y90 w tym radioembolizacje (współpraca z Zakładem Radiologii Naczyniowej)

Na kilka dni przed planowanym przyjęciem do Oddziału oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem  22 508 13 33.
O terminie przyjęcia chorzy są informowani indywidualnie - telefonicznie. W dniu przyjęcia prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu Oddziału Terapii Izotopowej.

Wykaz dokumentów i rzeczy osobistych niezbędnych do planowanego przyjęcia

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 •     dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia
 •     dowód osobisty
 •     poświadczenie ubezpieczenia (ZUS ZUA, odcinek renty / emerytury)
 •     aktualne badania zlecone przez lekarza kierującego do szpitala
 •     dotychczasowe karty informacyjne
 •     zdjęcia RTG, CT, MRI
 •     badanie EKG (jeżeli chory takie posiada)
 •     dotychczas stosowane leki w chorobach przewlekłych

Wykaz niezbędnych rzeczy osobistych:

 •     przybory toaletowe
 •     bielizna osobista, piżama
 •     ręczniki
 •     kapcie
 •     szlafrok
 •     sztućce i naczynia wg uznania

Prosimy o:

 •     pozostawienie rzeczy wartościowych (biżuteria, pieniądze, karty bankomatowe, laptopy itp.) w domu
 •     ograniczenie rzeczy osobistych do minimum