Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik Oddziału:  dr n. med. Elżbieta Chojnacka, specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii, specjalista rehabilitacji medycznej

Sekretariat: 22 508-16-68
fax. 22 508-16-28
e-mail: wesola@cskmswia.pl

ZESPÓŁ:

Asystenci :

 • lek. Leonard Piotrowski - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej
 • lek. Agnieszka Łęczycka - specjalista w dziedzinie neurologii i w trakcie specjalizacji z geriatrii
 • lek. lek. Michał Zając - młodszy asystent w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej
 • lek. Kazimierz Abramiuk - specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii
 • lek. Rafał Koczorowski - specjalista w dziedzinie neurologii
 • lek. Aleksandra Nabiałek - młodszy asystent
 • lek. Jacek Orłowski - specjalista rehabilitacji
 • lek  Elżbieta Plater-Zybert - specjalista w dziedzinie neurologii

Pielęgniarka oddziałowa – p.o. Jadwiga Słodkowska, tel. 22 508-16-72

Pielęgniarka koordynująca  - Małgorzata Seliga

 • zespół pielęgniarek
 • zespół fizjoterapeutów
 • zespół logopedów
 • zespół terapeutów zajęciowych
 • zespół psychologów

Lokalizacja:

Budynek D - I piętro: Oddział Szpitalny

Liczba łóżek: 35

Budynek B – Łącznik Ł – I  piętro:

 • Gabinet Kierownika Oddziału
 • Sekretariat
 • Pracownia logopedów
 • Pracownia psychologów
 • Pracownia terapeutów zajęciowych
 • Sala fizjoterapeutów

Zakres działalności:

Świadczenia rehabilitacyjne realizowane w warunkach stacjonarnych. Celem Oddziału jest usprawnianie osób ze schorzeniami neurologicznymi (ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego).

Wykaz realizowanych procedur medycznych:

 • całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
 • kinezyterapię   
 • fizykoterapię i inne zabiegi fizjoterapeutyczne
 • zajęcia w pracowniach: logopedów, psychologów i terapii zajęciowej

Tryb kierowania na rehabilitację:

Zasady kierowania na rehabilitację neurologiczną w warunkach stacjonarnych określa:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 2. Zarządzenie  Nr 90/2014/DSOZ   Prezesa   Narodowego  Funduszu   Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • skierowanie do szpitala
 • dokument z numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • pożądana kserokopia aktualnej dokumentacji medycznej w zakresie schorzenia z którym pacjent kierowany jest do Oddziału Rehabilitacyjnej Neurologicznej