Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii

tel. (22) 508 18 50
fax (22) 508 18 51
e-mail: hepatologia@cskmswia.pl

Ordynator Oddziału: dr n. med. Andrzej Gietka – specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, reumatologii

Z-ca Ordynatora Oddziału: lek.med. Jakub Klapaczyński - specjalista chorób wewnętrznych

Kadra lekarska:

 • lek. Jakub Klapaczyński - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Katarzyna Klimowicz - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Izabella Magnowska-Wiśniewska - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Joanna Podgórska - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i reumatologii
 • lek. Konrad Trela - młodszy asystent, w trakcie specjalizacji
 • lek. marta Kamińska - młodszy asystent
 • lek. Dorota Orzechowska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji
 • lek. Marta Popowska - lekarz rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa: Krystyna Paśniewska

Lokalizacja: Pawilon Główny, 7 piętro

Liczba łóżek: 26 (w tym 4 wzmożonego nadzoru)

Godziny funkcjonowania: całodobowo

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych oraz praktycznie wszystkich schorzeń wątroby. Bardzo bogate zaplecze laboratoryjne a także doskonale wyposażony Zakład Diagnostyki Radiologicznej (CT, NMR, badania naczyniowe) oraz Pracownia Endoskopii i Zakład Patomorfologii, sprawiają, iż Oddział jest jedynym z nielicznych ośrodków w Warszawie prowadzących pełną diagnostykę i leczenie zarówno zakaźnych chorób wątroby, jak i innych schorzeń miąższowych, cholestatycznych oraz nowotworów wątroby.

Główną domeną Oddziału jest diagnostyka i leczenie zarówno ostrych, jak i przewlekłych zapaleń wątroby B i C, według obowiązujących standardów światowych, a także według programów terapeutycznych refundowanych przez NFZ.
Oprócz zakażeń wirusowych, zajmujemy się również diagnostyką i leczeniem zakażeń bakteryjnych i pasożytniczych wątroby (wykonujemy biopsje aspiracyjne ropni wątroby oraz torbieli pasożytniczych). Wykonujemy również zabiegi alkoholizacji, embolizacji zmian nowotworowych w wątrobie.

Przy ścisłej współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Wątroby AM w Warszawie, Oddział zajmuje się również kwalifikacją i przygotowywaniem chorych do transplantacji wątroby. 

Istniejąca przy Oddziale Poradnia Hepatologiczna, zapewnia ambulatoryjną opiekę poszpitalną dla wszystkich chorych, a także dla pacjentów ze skierowaniem od lekarza POZ-u lub innych specjalistów.Wielką zaletą Oddziału jest również olbrzymia wszechstronność w zakresie leczenia schorzeń internistycznych.

Wykaz procedur medycznych wykonywanych w Oddziale

Wykaz procedur medycznych wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hepatologii:

 • hospitalizacje w zakresie chorób wewnętrznych,
 • leczenie ostrych i przewlekłych zapaleń wątroby,
 • przezskórna gruboigłowa biopsja wątroby,
 • przezskórna cienkoigłowa biopsja wątroby,
 • alkoholizacja guzów wątroby,
 • embolizacja guzów wątroby,
 • diagnostyka i leczenie marskości wątroby,
 • przygotowanie do transplantacji wątroby,   
 • wszystkie procedury diagnostyczne dostępne na terenie szpitala.