Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych

Telefony:

Sekretariat tel. :    22 508 12 20
Pokój lekarski/fax :  22 508 12 22
Dyżurka pielęgniarek:  22 508 12 28
e-mail: dzieciecy@cskmswia.pl

Lokalizacja: parter i I piętro Blok U

Struktura Oddziału

  • 29  łóżek dla dzieci
  •  5 łóżek dla matek karmiących
  • 29 rozkładanych na noc foteli dla rodzica.
  •  3 inkubatory
  •  1 Bilibed

Całodobowa izba przyjęć:

Lokalizacja: Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych parter blok U

Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Adam J. Sybilski – specjalista pediatra, alergolog.

Zastępca Ordynatora: dr n. med. Monika Pohorecka – specjalista pediatra, neonatolog.

Zespół lekarski stanowią:

  • dr hab. n. med. Adam J. Sybilski – specjalista pediatra, alergolog
  • dr n. med. Monika Pohorecka – specjalista pediatra, neonatolog
  • lek. Joanna Strzelecka - specjalista pediatra
  • lek. Małgorzata Michalczuk -  specjalista pediatra
  • lek. Anna Chudoba - specjalista pediatra