Oddział Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Sekretariat tel. (22) 508 15 59,

e-mail: chirurgia.plastyczna@cskmswia.pl 

Kierownik Oddziału  - dr n. med. Krzysztof Staroń, specjalista chirurgii plastycznej, onkologicznej, naczyniowej, ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa: p.o. pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego Anna Kalinowska (22) 508 17 33

Lokalizacja:

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej: I piętro, Budynek K.
 •  Sekretariat: budynek "K" parter gab. 0.19

Zespół tworzą:

 • dr n.med. Maciej Koźlik - specjalista chirurgii plastycznej
 • lekarz Anna Bagińska - specjalista chirurgii plastycznej
 • lekarz Anna Skowrońska - specjalista ortopedii i traumatologii
 • lekarz Jakub Kulesza - specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej

 

 • dr n.med  Dariusz  Bisz - specjalista chirurgii onkologicznej, ogólnej
 • dr n.med  Jarosław Bednarczyk - specjalista chirurgii onkologicznej, ogólnej
 • lekarz Tomasz Majewski - specjalista chirurgii onkologicznej, ogólnej

Oddział świadczy usługi dla wszystkich pacjentów w ramach umowy z NFZ z zakresu chirurgii plastycznej oraz zapewnia kompleksowe leczenie pacjentkom  chorym na raka piersi

Działamy w wielodyscyplinarnym zespole leczenia nowotworów piersi działającym według standardów najlepszych ośrodków onkologicznych w Europie. W skład tego zespołu wchodzą: Oddział Chirurgii Onkologicznej Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Radioterapii, Klinika Onkologii i Hematologii, Zakład Diagnostyki Radiologicznej, Oddział Terapii Izotopowej, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład  Usprawniania Leczniczego, Zakład Patomorfologii .

Operacje z zakresu chirurgii plastycznej:

 • usuwania nowotworów skóry,  
 • korekcji zniekształceń pourazowych i pochorobowych powiek, uszu, nosa, warg,
 • rekonstrukcje z użyciem płata z mięśnia najszerszego grzbietu, uszypułowanych płatów z powłok brzusznych oraz wolnych płatów,
 • operacji korygujących wciągnięte brodawki piersiowe
 • przerośnięte męskie piersi (ginekomastia)
 • chirurgii ręki, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji nerwów
 • operacje rekonstrukcyjne ścięgien,
 • odtwarzanie utraconego kciuka
 • przywracanie funkcji chwytnej ręki
 • leczenie przykurczów w tym choroby Dupuytrena,
 • zespołów uciskowych nerwów, w tym zespołu cieśni nadgarstka i guzów ręki.

Operacje z zakresu leczenia raka piersi:

 • operacje oszczędzająca gruczołu piersiowego (BCT) z zastosowaniem technik onkoplastycznych
 • operacje radykalne gruczołu piersiowego
 • operacje radykalne gruczołu piersiowego z jedno czasową lub odroczoną rekonstrukcją
 • operacje rekonstrukcyjne gruczołu piersiowego po przebytych wcześniej amputacjach z wykorzystaniem tkanek własnych (płat LD) lub TRAM i /lub implantami
 • operacje wycięcia guzów piersi z zastosowaniem biopsji  mammotomiczna (VAB)/biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią

Wysoki poziom świadczonych usług zapewnia wyszkolony i doświadczony personel medyczny. Oddział Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej posiada ogółem 20 łóżek w salach 3-osobowych. Do leczenia stacjonarnego przyjmowani są pacjenci z ważnym skierowaniem do szpitala po odbyciu konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym w Poradni Chirurgii Plastycznej.