Klinika Onkologii i Hematologii

Sekretariat    

tel.: 22 508 19 80
fax: 22 508 19 78

e-mail: onkologia@cskmswia.pl

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej oraz chemioterapii nowotworów

Zastępca Kierownika Kliniki:  Prof. dr hab. n med. Andrzej Deptała, specjalista onkologii klinicznej, hematologii i chorób wewnętrznych

Kierownik Oddziału Dziennej Chemioterapii: Dr n med. Paweł Nurzyński, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Bartkiewicz – licencjat pielęgniarstwa, mgr pedagogiki i promocji zdrowia

Lokalizacja: Pawilon N (drugi budynek od ulicy Miłobędzkiej)

Przyjęcia planowe tel. 22 508 18 78; rejestracja pacjentów na wyznaczone hospitalizacje odbywa się w na parterze (poziom 0), w godzinach 7:30-10:00.

Kadra lekarska:

 • lek. Magdalena Gaj - specjalista hematologii i chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Mariusz Janczarski - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hematologii
 • dr n. med. Mirosław Kiedrowski - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Alicja Asendrych-Woźniak - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i onkoligii klinicznej, w trakcie specjalizacji z hematologii
 • lek. Ewa Bogusławska-Strój - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i chemioterapii nowotworów
 • lek. Daria Kwaśniewska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
 • lek. Ewelina Nowińska-Buk - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hematologii, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
 • lek. Agnieszka Porowska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hematologii
 • lek. Agnieszka Romanowicz - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
 • lek. Agnieszka Soborczyk - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej, w trakcie specjalizacji z hematologii
 • lek. Jadwiga Szczygielska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii
 • lek. Agata Adamczuk-Nurzyńska - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • lek. Katarzyna Górska - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • lek. Magdalena Łupińska - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • lek. Agnieszka Surowiec - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • lek. Iwona Przepiórka - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • lek. Anna Dygas - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

Oddział Onkologiczno-Hematologiczny: 25 łóżek (6 na pierwszym piętrze i 19 na drugim piętrze)

Oddział Chemioterapii Dziennej: 20 łóżek (na drugim piętrze)

Pododdział Radioterapii: 20 łóżek (na pierwszym piętrze)

W Klinice Onkologii i Hematologii z Pododdziałem Radioterapii zapewniamy kompleksową opiekę i nowoczesne leczenie złośliwych nowotworów narządowych (zwanych inaczej guzami litymi) oraz nowotworów wywodzących się z układu krwiotwórczego i chłonnego.

W centrum szczególnego zainteresowania lekarzy pracujących w klinice są następujące nowotwory: rak jelita grubego, rak trzustki, raki żołądka i połączenia przełykowo-żołądkowego, raki wątroby (HCC i CC), rak jajnika, rak piersi, rak prostaty, rak nerki, nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego (GEP-NET) i nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) oraz chłoniak Hodgkina (ziarnica złośliwa), chłoniaki nieziarnicze o niskim i wysokim stopniu złośliwości, szpiczak mnogi, przewlekła białaczka limfatyczna, przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i osteomielofibroza.

W klinice nie leczymy ostrych białaczek, chłoniaka Burkitta ani aplazji szpiku kostnego.

Ponadto, w klinice nie diagnozujemy ani nie leczymy wrodzonych skaz krwotocznych (tj.: hemofilii, choroby von Willebranda, trombocytopatii, itp.), wrodzonej trombofilii ani porfirii.

Oprócz klasycznego leczenia onkologicznego oferujemy możliwość wysokospecjalistycznego i nowatorskiego leczenia celowanego molekularnie (np.: za pomocą przeciwciał monoklonalnych, inhibitorów kinaz, radioizotopów, itp.), a także uczestnictwo w międzynarodowych badaniach klinicznych z zastosowaniem nowatorskich i niestandardowych sposobów leczenia nowotworów.

Klinika Onkologii i Hematologii jest laureatem drugiego miejsca w Polsce, a pierwszego w Warszawie w 2013 r. , wśród ośrodków onkologicznych, w projekcie ONKOMAPA (przewodniku po przyjaznych ośrodkach onkologicznych), którego celem była ocena, które z polskich ośrodków onkologicznych najlepiej dbają o wysoki poziom satysfakcji pacjentów.

Diagnostyka i leczenie rozpoczęte w szpitalu może być kontynuowane w przyklinicznych poradniach specjalistycznych: onkologicznej i hematologicznej.

Galeria zdjęć: