Klinika Neurologii

Lokalizacja:

Budynek D, piętro II

Sekretariat:
Lokalizacja: Budynek B piętro II

tel. (22) 508 18 60
fax.(22) 508 18 80
e-mail: neurologia@cskmswia.pl

Rejestracja Poradni Pozapiramidowej i Alzheimerowskiej, Rejestracja Poradni Psychogeriatrycznej:

Telefon: (22) 508 19 07

Lokalizacja rejestracji: Budynek B piętro I

Sekretariat:
tel. (22) 508 14 20
fax. (22) 508 14 30       
e-mail: alzheimer@cskmswia.pl

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Małgorzata Dorobek - specjalista neurolog

Zastępca kierownika Kliniki: lek. med. Renata Samocka

Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Korólczyk

Pielęgniarka koordynująca: Dorota Krzemińska

Kadra lekarska:

·     dr n. med. Jerzy Mieszkowski - specjalista neurolog 

·     dr n. med. Anna Gruszczak – specjalista neurolog

·     lek. Paulina Cieśla - specjalista neurolog

·     lek. Anna Czajka – specjalista neurolog

·     lek. Mariola Pęcak – specjalista neurolog 

·     lek. Justyna Zielińska - Turek - specjalista neurolog

·     lek. Michał Balcerzak - neurolog 

·     lek. Marcin Majewski - w trakcie specjalizacji 

·     lek. Marek Odrobiński – specjalista kardiolog

 

Psycholodzy i logopedzi

·     mgr Anna Holak-Puczyńska -  Psycholog

·     mgr Angelika Maciejewska -  Psycholog kliniczny, neurologopeda

·     mgr Joanna Szadurska -  Neurologopeda

W strukturze Kliniki znajdują się:

  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym oraz Salą Intensywnego Nadzoru Neurologicznego (40 łóżka) - zajmuje się leczeniem i diagnostyką pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego.  Szczególny nacisk położony jest na opiekę nad chorymi z udarem mózgu. W pododdziale jest obecnie 6 stanowisk zapewniających monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (EKG, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze, pulsoksymetria, temperatura).  Leczenie pacjentów z ostrym udarem mózgu odbywa się w Pododdziale Udarowym (w tym 1-3 doby - na sali monitorowanej). W Klinice stosuje się nowoczesne metody leczenia udaru, w tym leczenie fibrynolityczne i trombektomię. Po ustąpieniu ostrej fazy udaru możliwa jest rehabilitacja w ramach Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej , z którym Klinika ściśle współpracuje.
  • Klinika prowadzi leczenie w programach lekowych: leczenie Stwardnienia Rozsianego w I i II linii, leczenia immunoglobulinami w chorobach neurologicznych.
  • Pracownie diagnostyczne: Elektroencefalografii (EEG), Elektromiografii (EMG) i Potencjałów Wywołanych (PW), USG – Doppler tętnic domózgowych. Badania wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu zarówno dla pacjentów hospitalizowanych jak i leczonych ambulatoryjnie 
  • Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne:

- Poradnia Chorób Pozapiramidowych i Psychogeriatryczna, zajmuje się diagnostyką zespołów otępiennych i chorób zwyrodnieniowych mózgu.  Istnieje możliwość leczenia toksyną botulinową dystonii oraz połowiczego kurczy twarzy.

- Przykliniczna Poradnia Neurologiczna 

Pracownia Elektromiografii (EMG) i Potencjałów Wywołanych (PW):

·   dr hab. n. med. Małgorzata Dorobek 

·   dr hab. n. med. Marta Banach 

·   dr n. med. Joanna Perzyńska-Mazan 

·   lek. med. Renata Samocka 

·   technik Małgorzata Więcławska 

·   technik Dorota Furman-Wijatkowska

·    technik Jolanta Gałecka

Pracownia Elektroencefalografii (EEG):

·   dr n. med. Jolanta Finowicka-Walczyna 

·   lek. med. Mariola Pęcak 

·   technik Jolanta Strzyga 

·   technik Krystyna Czasak 

 Pracownia USG - Doppler:

·   dr n. med. Jerzy Mieszkowski 

·    lek. med. Artur Dzikowski 

 

Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne

Lokalizacja: Budynek B piętro I

Rejestracja do specjalistów

tel. (22) 508 15 52, (22) 508 15 79  w punktach Rejestracji. Zobacz więcej w dziale Zapisy i rejestracja - podstawowe informacje

 

Poradnia Neurologiczna

·   lek. Izabela Kulawik- specjalista neurolog 

·    lek. Maria Zawitkowska - specjalista neurolog 

 

Poradnia Pozapiramidowa i Psychogeriatryczna

Rejestracjatel. (22) 508 19 07, czynna pon.-pt. w godz. 7:00-14:00

 

Kadra Lekarska:

·   prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska- specjalista neurolog, specjalista neuropatologii 

·   prof. dr hab n med Tomasz Gabryelewicz - specjalista psychiatra 

·   dr n. med. Anna Pfeffer – Baczuk  - specjalista neurolog

·   dr n. med. Krzysztof Czyżewski - specjalista neurolog

·   dr n. med. Maria Styczyńska - specjalista neurolog 

·   dr n. med. Marta Nesteruk - specjalista neurolog 

·   dr n. med. Anna Filipek - Gliszczyńska - specjalista neurolog 

·   lek. Kamila Bojakowska – specjalista neurolog 

·    lek. Jolanta Białousz – specjalista psychiatra 

 

Psycholodzy:

·     dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog

·      dr n. med. Beata Hintze – neuropsycholog

·     dr n. med. Monika Mandecka – psycholog

·     mgr Anna Skoneczka – psycholog

·     mgr Marcin Golański – psychoterapeuta

· mgr Mariusz Kibart – psychoterapeuta