Klinika Neurologii

Lokalizacja: Budynek D piętro II

Sekretariat
Lokalizacja: Budynek B piętro II
tel. (22) 508 18 60
fax.(22) 508 18 80
e-mail neurologia@cskmswia.pl

Rejestracja Poradni Pozapiramidowej i Alzheimerowskiej,  Rejestracja Poradni Psychogeriatrycznej telefon (22) 508 19 07

Lokalizacja rejestracji: Budynek B piętro I

Sekretariat:
tel. (22) 508 14 20
fax. (22) 508 14 30
e-mail: alzheimer@cskmswia.pl

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Małgorzata Dorobek - specjalista neurolog

Zastępca kierownika Kliniki : lek. med. Renata Samocka

Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Korólczyk

Pielęgniarka koordynująca: Dorota Krzemińska

Kadra lekarska:

 • dr n. med. Jerzy Mieszkowski - specjalista neurolog
 • lek. Michał Balcerzak - neurolog
 • lek. Paulina Cieśla - specjalista neurolog
 • lek. Anna Kossowska - specjalista neurolog
 • lek. Justyna Zielińska - Turek - specjalista neurolog
 • lek. Anna Czajka – Bełz – specjalista neurolog
 • lek. Mariola Pęcak - specjalista neurolog
 • lek. Ewa Salamon - Kłobut - w trakcie specjalizacji
 • lek. Marcin Majewski - w trakcie specjalizacji
 • lek. Marek Odrobiński – specjalista kardiolog

W strukturze Kliniki znajdują się:

 • Oddział neurologiczny z Pododdziałem Udarowym oraz Salą Intensywnego Nadzoru Neurologicznego (40 łóżka) - zajmuje się leczeniem i diagnostyką pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego.  Szczególny nacisk położony jest na opiekę nad chorymi z udarem mózgu. Pododdział posiada obecnie 6 stanowisk zapewniających pełne monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (EKG, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze, pulsoksymetria, temperatura) łącznie z centralą zbiorczą w dyżurce pielęgniarek. Leczenie pacjentów z ostrym udarem mózgu odbywa się w Pododdziale Udarowym (w tym 1-3 doby - na sali monitorowanej). W Klinice stosuje się nowoczesne metody leczenia udaru, w tym leczenie fibrynolityczne. Należy podkreślić ścisłe współdziałanie Pododdziału Udarowego ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym z Zespołami Ratownictwa Medycznego. Dzięki temu możliwe jest skrócenie do minimum czasu od wystąpienia udaru do wdrożenia leczenia. Po ustąpieniu ostrego okresu udaru możliwa jest rehabilitacja w ramach Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej , z którym Klinika ściśle współpracuje.
 • Pracownie diagnostyczne: Elektroencefalografii (EEG), Elektromiografii (EMG) i Potencjałów Wywołanych (PW), USG – Doppler tętnic domózgowych, umożliwiają szczegółową diagnostykę pacjentów. Badania wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu zarówno dla pacjentów hospitalizowanych jak i leczonych ambulatoryjnie
 • Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne

Odwiedziny w sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego są możliwe do godz. 13:00