Klinika Kardiologii Inwazyjnej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Robert Gil – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Zastępca kierownika: dr n.med. Hanna Rdzanek – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Marcin Zarzycki

Lokalizacja: III piętro, blok A i B

Godziny finkcjonowania: całodobowo

Sekretariat Kliniki: III piętro, blok A

tel. (22) 508 11 00
fax. (22) 508 11 77
e-mail: kardiologia.inwazyjna@cskmswia.pl

Informacje ogólne

Klinika Kardiologii Inwazyjnej pod kierownictwem profesora Roberta Gila powstała w październiku 2001 roku, gdy doszło do podziału funkcjonującego od początku powstania Szpitala Oddziału Klinicznego Kardiologii CSK MSWiA. 
Posiadamy przyznany przez Konsultanta Krajowego najwyższy stopień referencyjności (IIIA) oraz nadaną przez Ministra Zdrowia akredytację dla szkolenia w zakresie specjalizacji z kardiologii.

Klinika oferuje wszechstronną diagnostykę i leczenie w zakresie wszystkich dziedzin kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej i arytmii oraz diagnostyki przyczynowej i leczenia niewydolności serca. W ramach dyżuru przyjmujemy wszystkich pacjentów z ostrymi stanami kardiologicznymi, jak zawał serca, niewydolność serca, zagrażające życiu zaburzenia rytmu. Każdego dnia kilkudziesięciu pacjentów przyjmowanych jest na zaplanowane wcześniej zabiegi interwencyjne, czy pogłębienie nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej.

Prowadzimy współpracę z Kliniką Kardiochirurgii CSK MSWiA kwalifikując pacjentów do operacyjnego leczenia choroby wieńcowej oraz wad zastawkowych serca, w tym przeprowadzania zabiegów hybrydowych. Wraz z zespołem Zakładu Diagnostyki Radiologicznej wykonujmy badania obrazowe serca, jak rezonans magnetyczny czy tomografia serca.

Trzymamy rękę na pulsie medycyny. Klinika jest w polskiej czołówce wdrażania do leczenia nowych procedur inwazyjnych, takich jak zabiegu przezcewnikowego wszczepiania zastawki aortalnej czy przezskórnego leczenia wrodzonych wad serca.

Zespół Kliniki jest jednym z najbardziej doświadczonych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych na terenie Mazowsza – w 2000 roku jako pierwsi w Warszawie uruchomiliśmy całodobowy dyżur kardiologii interwencyjnej. Angiologii Interwencyjnej (WCCI - Warsaw Course on Cadiovascular Intervantions) - jedną z najważniejszych międzynarodowych konferencji kardiologii interwencyjnej organizowanych w Warszawie pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo - Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Po generalnym remoncie w 2003 r. Klinika posiada 65 łóżek, w tym 23 miejsca w Pododziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Wszystkie sale posiadają dostęp do sieci telewizji kablowej, część własny węzeł sanitarny.

Struktura Kliniki 

W skład Kliniki Kardiologii Inwazyjnej wchodzą następujące jednostki:

 • Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
  Kierownik: dr n.med. Hanna Rdzanek
 • Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracowniami Kardioangiograficznymi
  Kierownik dr hab.n.med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP
 • Pododdział Niewydolności Serca
  Kierownik: dr n.med. Agnieszka Pawlak
 • Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
  Kierownik: dr n.med. Aneta Gziut
 • Pracownia Echokardiografii
  Kierownik dr n.med. Agnieszka Pawlak
 • Poradnia Przykliniczna
  Kierownik: lek. Anna Radowicka

Zespół lekarski naszej Kliniki:

 • prof.dr hab.n.med. Robert J. Gil, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • dr n.med. Hanna Rdzanek, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Tomasz Andrzejewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Aleksandra Bobel, specjalista chorób wewnętrznych,  kardiolog,
 • lek. Katarzyna Byczkowska, kardiolog,
 • lek. Marta Ferfecka, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • dr n.med. Katarzyna Gil, kardiolog,
 • dr n.med. Aneta Gziut, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog,
 • dr n. med. Jacek Bil, starszy asystent, kardiolog,
 • lek. Mateusz Kaczyński, w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. Marcin Korzeniowski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Joanna Latek-Książek, kardiolog,
 • dr n.med. Aleksandra Michałek, kardiolog,
 • lek. Agnieszka Nazaruk, kardiolog,
 • lek. Tomasz Niemirka, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • dr n.med Ilona Jędrzejewska, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • dr n.med. Marcin Nowak, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • dr hab n.med. Agnieszka Pawlak, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Justyna Pawlukianiec, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Elżbieta Piechocka, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Marzena Pietraszek, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Anna Smolarczyk, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Jolanta Sulej-Leśniewska, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Małgorzata Woźniak, kardiolog,
 • lek. Damian Zięcik, kardiolog, 
 • lek. Paweł Modzelewski - lekarz rezydent 

Poradnia Przykliniczna

 • lek. Anna Radowicka, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. Maria Jaworska, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog.  

Galeria zdjęć:

Pliki do pobrania: