Klinika Kardiochirurgii

Telefon: 22 508 12 60, 22 508 12 69

Faks.: 22 508 12 70
e-mail: kardiochirurgia@cskmswia.pl

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii: prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski - specjalista kardiochirurgii, specjalista transplantologii klinicznej 

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Wojciech Sarnowski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista kardiochirurgii

Kierownik Pododdziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: lek med. Dominik Drobiński - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

lek. med. Alicja Pałka - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Katarzyna Szostakiewicz - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Kardiochirurgii: mgr Wanda Antkowiak tel.: 22  508 17 03

Pielęgniarka Koordynująca Kliniki Kardiochirurgii: mgr Agnieszka Komuda tel.: 22 508 12 64
Pielęgniarka Koordynująca Pododdziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: mgr Anna Oleksiuk tel.: 22 508 17 03
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego mgr Anita Barglik - Ostrowska tel.: 22 508 12 99

Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel.: 22 508 17 04

Lekarz anestezjolog tel.: (22) 508 17 02

Oddział Kardiochirurgiczny tel.: (22) 508 12 64
Lekarz kardiochirurg tel.:  (22) 508 12 62

Kadra lekarska:

Lekarze chirurdzy:

 • prof. dr hab. n. med. Kazimierz Suwalski - specjalista kardiochirurg (specjalista europejski),
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Suwalski - specjalista kardiochirurg, specjalista transplantolog
 • dr n. med. Zygmunt Kaliciński – starszy asystent, specjalista kardiochirurg, specjalista chirurg dziecięcy I st.
 • dr n. med. Wojciech Sarnowski - starszy asystent, specjalista kardiochirurg
 • dr n. med. Jakub Staromłyński - starszy asystent, specjalista kardiochirurg
 • dr n. med. Mariusz Kowalewski - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii
 • lek. med. Jarosław Świstowski – młodszy asystent, w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii
 • lek. med. Anna Witkowska – starszy asystent, specjalista kardiochirurgii
 • lek. med. Radosław Smoczyński - starszy asystent, specjalista kardiochirurg
 • lek. med. Mariusz Kujawski - specjalista kardiolog
 • lek. med. Renata Mączyńska - Mazuruk - specjalista kardiolog
 • lek. med. Maciej Bartczak - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

Lekarze anestezjolodzy:

 • lek. med. Marzena Franczyk - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Magdalena Kaim-Rarata - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Hanna Kozłowska - starszy asystent, specjalista transfuzjologii i transfuzjologii klinicznej
 • lek. med. Monika Niewińska - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med.Agnieszka Gajewska - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Maciej Puchniewicz - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Marcin Żyszkowski - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek med. Alicja Pałka

Klinika Kardiochirurgii świadczy usługi w oparciu o kontrakt z NFZ. Najwyższy poziom świadczonych usług zapewniają wysokiej klasy specjaliści, wyszkolony personel oraz wykorzystanie w diagnostyce i terapii najnowszych osiągnięć medycyny zarówno w zakresie technik operacyjnych jak i prowadzenia leczenia w okresie przed- i pooperacyjnym.  Jest wiodącym  w Polsce ośrodkiem w kardiochirurgii małoinwazyjnej.

Program leczenia kardiochirurgicznego obejmuje:

 • Chirurgię naczyń wieńcowych: pośrednie i bezpośrednie metody rewaskularyzacji  (OPCAB,CABG  oraz metodę małoinwazyjną MIDCAB)
 • Chirurgię wad nabytych serca
 • Chirurgię wad wrodzonych serca u dorosłych
 • Chirurgię aorty i wielkich naczyń
 • Chirurgię zaburzeń rytmu serca
 • Hybrydowych zabiegów wykonywanych wspólnie z kardiologami i chirurgami naczyniowymi

Jako jedni z pierwszych w Polsce prowadzimy szeroko zakrojony program małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych. Techniką mołoinwazyjną operujemy praktycznie wszystkie wady zastawkowe (zastawkę mitralną , aortalną, trójdzielną), istotną część operacji pomostowania naczyń wieńcowych (bypassów). Doświadczenie w zakresie kardiochirurgii małoinwazyjnej sięga dekady i należy do największych w Polsce, a w wielu aspektach było pionierskie w Polsce i Europie (Prof. Piotr Suwalski).

Szczególne miejsce ma program małoinwazyjnego (całkowicie torakoskopowego, co oznacza dostęp jedynie za pomocą portów endoskopowych) leczenia (ablacji) migotania przedsionków, gdzie w tym zakresie uznawani jesteśmy za istotny ośrodek w Europie i na świecie.

Zespół profesora Piotra Suwalskiego podczas zabiegu ablacji: ZOBACZ WIDEO

Pierwsza w Polsce rozszerzona wideoskopowa ablacja migotania przedsionków najnowszym systemem ZOBACZ WIDEO

W zakresie programu kardiochirurgii małoinwazyjnej wykonujemy:

 • małoinwazyjna plastyka zastawki mitralnej,
 • małoinwazyjna plastyka zastawki trójdzielnej
 • małoinwazyjna wymiana zastawki mitralnej, trójdzielnej
 • małoinwazyjna operacja zastawki aortalnej

Kardiochirurgia małoinwazyjna ZOBACZ WIDEO

W przyszłości planujemy operacje transplantacji  serca.

W strukturę Kliniki wchodzi

 • Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej  z 12 w pełni monitorowanymi stanowiskami oraz klimatyzacją.
 • Oddział Przed- i Pooperacyjny (18 łóżek)
 • Blok Operacyjny z 3 salami operacyjnymi kardiochirurgicznymi, zapewniający ciągłość pracy zabiegowej
 • Poradnia Kardiochirurgiczna 

Galeria zdjęć:

Pliki do pobrania: