Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii

Sekretariat
tel.: 22 508 12 00
fax: 22 508 12 18
e-mail: nefrologia@cskmswia.pl

Kierownik Kliniki: prof.dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny

Z-ca Kierownika Kliniki: lek. med. Anna Wasińska - Krawczyk – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny

Pielęgniarki: tel. 22 508 12 04

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Motyl tel. 22 508-12-03
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Agnieszka Olech tel. 22 508-12-03

Pokój Lekarski I:  tel. 22 508 12 02,tel. 22 508 12 29,tel. 22 508 13 05
Pokój Lekarski II: tel. 22 508 12 39

Lokalizacja: II piętro Pawilon Główny

Kadra Lekarska:

 • lek. med. Agnieszka Serwacka - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny
 • lek. med. Anna Popow - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny
 • lek. med. Monika Pawlak  - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny
 • lek. med. Anna Skuza  - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, w trakcie specjalizacji z transplantologii
 • lek. med. Tomasz Protaziuk - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, w trakcie specjalizacji z transplantologii
 • lek. med. Agnieszka Kędzierska-Ryk - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • lek. med. Konrad Bryk - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • lek. med. Justyna Papierz - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z nefrologii
 • lek. med. Katarzyna Wrońska-Głogowska - specjalista chorób wewnętrznych,w trakcie specjalizacji z nefrologii
 • lek med. Anna Januszkiewicz - Malesa - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. med.  Zuzanna Osuch - lekarz rezydent
 • lek. med. Aleksandra Wojda - lekarz rezydent
 • lek. med. Edyta Lech - Kasprowicz - lekarz rezydent
 • lek. med. Konrad Patena - lekarz rezydent
 • lek. med. Magdalena Sochacka - lekarz rezydent
 • lek. med. Michał Daniluk - lekarz rezydent
 • lek. med. Alicja Furlepa - lekarz rezydent

Klinika Nefrologii oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nerek. Przeprowadzane są tu zabiegi transplantacji nerek, w tym realizowany jest program przeszczepów rodzinnych.
Spośród głównych metod leczenia nerek stosowanych w Klinice wymienić należy: farmakologiczne (immunosupresja, immunomodulacja) oraz nerkozastępcze (HD, CADO, hemofiltracja), plazmafereza. Klinika posiada Stację Dializ z 17 stanowiskami do prowadzenia hemodializ.

Liczba łóżek: 33 w tym 7 łóżek transplantacyjnych

Pliki do pobrania: