Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Telefon do sekretariatu: (22) 508 12 59 / 508 12 78
Fax: (22) 508 12 51
E-mail: chirurgiaogolna@cskmswia.pl

Lokalizacja:

  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: IV piętro, blok B.
  • Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: VI piętro, blok B.

Godziny funkcjonowania: całodobowo.

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Z-ca Kierownika Kliniki:  dr n. med. Zbigniew Biejat – specjalista chirurgii naczyniowej

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wioleta Myślińska

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Iwona Lewkowicz

Personel lekarski:

  • prof. dr. hab. n. med. Waldemar Olszewski - specjalista chirurgii ogólnej
  • dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski, prof. CMKP - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
  • dr n. med. Krzysztof Witkowski - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
  • dr n. med. Radosław Jaworowski - starszy asystent, specjalista chirurgii ogólnej
  • lek. Paulina Kołomańska - specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
  • lek. Dariusz Szewczyk - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
  • lek. Grzegorz Witkowski - młodszy asystent
  • lek. Michał Juszyński - starszy asystent

Klinika świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ.Wysoki poziom świadczonych usług zapewnia wyszkolony personel medyczny oraz wykorzystanie w diagnostyce i terapii najnowszych osiągnięć medycyny zarówno w zakresie technik operacyjnych jak i prowadzenia leczenia w okresie przed- i pooperacyjnym.

Klinika posiada 25 łóżek w salach 1, 2, 3 i 4 osobowych, w większości z własnym węzłem sanitarnym. Dwie nowocześnie wyposażone sale operacyjne zapewniają ciągłość pracy zabiegowej Kliniki, również w ramach pełnionego codziennie ostrego dyżuru chirurgicznego. Do leczenia stacjonarnego w Klinice przyjmowani są chorzy z ważnym skierowaniem do szpitala po odbyciu konsultacji (przy wcześniejszej rejestracji)  w Poradni Naczyniowej  Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. O terminie przyjęcia chorzy są informowani zazwyczaj indywidualnie na około 14 dni przed datą hospitalizacji.

Zapisz się na obowiązkowy kurs specjalistyczny organizowany przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.