Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel. (22) 508 14 50
fax. (22) 508 14 58
e-mail: anestezja@cskmswia.pl 

Lokalizacja 30 łóżek intensywnej terapii

OIT 1 - 11 łóżek IV piętro, budynek D  tel. 508 14 52
OIT 2 - 10 łóżek V piętro, budynek B    tel. 508 18 41
OIT3 - 9 łóżek V piętro budynek PG na poziomie lotniska dla helikopterów tel. 508 19 38

Godziny funkcjonowania: całodobowo

Kierownik Kliniki: lek. Rafał Wójtowicz

Zastępca Kierownika Kliniki: lek. Łukasz Szpinda

Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii: mgr Beata Kuszel

Pielęgniarka Koordynująca OIT 1 - mgr Katarzyna Ratajczyk
Pielęgniarka Koordynująca OIT 2- mgr Beata Kuszel
Pielęgniarka Koordynująca OIT3 - mgr Wioleta Kozłowska
Pielęgniarka Koordynująca Anestezjologią - Małgorzata Sierakowska

Kadra Lekarska i Pielęgniarska

W Klinice zatrudnionych jest 44 lekarzy i  120 pielęgniarek którzy zapewniają ciągłość pracy w intensywnej terapii /30 łóżek/ i na 23 salach operacyjnych i stanowiskach anestezjologicznych. Zatrudniamy  29 specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 16 rezydentów. 40 pielęgniarek posiada tytuł specjalistki z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W Intensywnej Terapii leczonych jest w ciągu roku około 1000 pacjentów.

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z innymi Klinikami Szpitala uzyskała w zeszłym roku Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia który potwierdza spełnienie standardów w lecznictwie szpitalnym. Akredytacja dotyczyła szpitala jako całości. Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.

Przywiązujemy dużą wagę do ciągłego szkolenia zespołu lekarsko-pelęgniarskiego. Uczestniczymy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Organizujemy cotygodniowe szkolenia dla całego zespołu naszego oddziału na które zapraszamy autorytety z różnych dziedzin. Organizujemy też szkolenia dla lekarzy naszego szpitala jak również konferencje otwarte. Przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa studenckie koło naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ANKONA – opiekunowie koła lek. med. Piotr Frąszczak, lek. med. Rafał Wojtowicz.

W okresie wakacyjnym w  Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbywa staż 2 tygodniowy około 40 studentów IV roku WUM (dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami)

03.06.2017  w konkursie „Ciekawych przypadków” organizowanym przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla rezydentów, prace naszych lekarzy rezydentów zajęły dwa pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce zajął lek. med. Michał Ducki „Wstrząs septyczny”.  Drugie miejsce lek. med. Kamil Chudziński „ Choroba Cohna czy gruźlica”. Prace przedstawione dotyczyły przypadków klinicznych w intensywnej terapii

W Klinice Intensywnej Terapii dyżurują lekarze anestezjolodzy z największym doświadczeniem oraz pielęgniarki po specjalistycznym szkoleniu w zakresie intensywnej terapii (jedna pielęgniarka ma pod opieką dwóch pacjentów). Stany zagrożenia życia pojawić się mogą w przebiegu wielu chorób, ale większość charakteryzują się występowaniem niewydolności oddechowej i krążeniowej oraz niewydolności innych narządów (w różnych konfiguracjach): ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i szpiku. W terapii stanów zagrożenia życia stosowane są nowoczesne techniki medyczne, w tym:

 • Wentylacja mechaniczna z zastosowaniem różnych technik oddechowych (CPAP, NIV, SPONT, ASV, SIMV, PCV)
 • Kaniulacja dużych naczyń 
 • Farmakologiczne wspomaganie krążenia z użyciem katecholamin
 • Monitorowanie hemodynamiczne metodą PICCO
 • Hemofiltracja, hemodiafiltracja, hemodializa, SCUF.
 • Hemolung RAS –pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla
 • Tracheotomia przezskórna 

Postępy leczenia oceniane są z pomocą systemów monitorujących najważniejsze parametry fizjologiczne: wymianę gazową w płucach (pulsoksymetria, kapnografia), parametry hemodynamiki w tym rzut minutowy serca, diurezę. Diagnostykę i leczenie ułatwia dostęp do najnowszych technik obrazowania, w tym ultrasonografia doplerowska, rezonansu magnetycznego i tomografia komputerowa.

Każdy chory przed operacją jest badany w Punkcie Przedoperacyjnych Konsultacji Anestezjologicznych przez anestezjologa w celu dokładnego przygotowania do operacji i znieczulenia, zmniejszenia lęku przed zabiegiem i skrócenia pobytu w szpitalu.

Punkt Przedoperacyjnych Konsultacji Anestezjologicznych Znajduje się na IV pietrze w budynku D 

Liczba łóżek:     

Klinika Intensywnej Terapii posiada 30 łóżek wyposażonych w kardiomonitory z pełnym oprzyrządowaniem do monitorowania inwazyjnego, respiratory najnowszej generacji, respiratory transportowe, pompy infuzyjne, układy do czynnego ogrzewania pacjenta.

Klinika specjalizuje się w leczeniu:

 • Wstrząsu septycznego,
 • Urazów wielonarządowych,
 • Zespołu ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS),
 • Zespołu ciasnoty brzusznej /WSACS/
 • Niewydolności krążenia,
 • Ostrej niewydolności nerek (terapia nerkozastępcza ciągła przyłóżkowa /CRRT/ Klinika wyposażona jest w 10 aparatów do terapii nerkozastępczej
 • Powikłań ciąży i połogu (zespół HELLP, zatorowość płucna).
 • Autoimmunologicznych zapaleń  mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMD.
 • Zatruć
 • Zaostrzeń POCHP
 • Leczenia chorych po przeszczepach nerki i trzustki
 • Przewodnienia