Centrum Radioterapii

dr n. med. Norbert Piotrkowicz

Dr n. med. Norbert Piotrkowicz- Kierownik Centrum Radioterapii

Centrum Radioterapii CSK MSWiA

02-507 Warszawa ul. Wołoska 137 

Mieścimy się w Budynku „N” , wjazd od ul. Miłobędzkiej

Telefony Kontaktowe:

Rejestracja: (22) 508 20 30 oraz (22) 508 20 31

Sekretariat: (22) 508 16 00,  FAX: (22) 508 20 20

Centrum Radioterapii CSK MSWiA jest nowoczesnym ośrodkiem leczniczym dedykowanym przeprowadzaniu pełnego zakresu procedur leczniczych  z zakresu teleradioterapii (napromienianie wiązkami zewnętrznymi) i brachyterapii wysokiej mocy dawki (HDR napromienianie źródłem irydowym wprowadzanym czasowo do guza nowotworowego). Leczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem trzech najwyższej klasy akceleratorów liniowych „True Beam” firmy Varian z możliwością terapii obrotowej (rapid-arc) i wykorzystaniem techniki modulacji intensywności dawki (IMRT - intensity modulated radiationtherapy). Dysponujemy możliwościami napromieniania sterowanego obrazem (IGRT - image guided radiation therapy) z wykorzystaniem monitorowania toru oddechowego (gating z systemem exactrac 6D) i możliwością napromieniania bez filtra spłaszczającego (co pozwala na 3,5x szybsze napromienanie małych objętości tkanek)  radiochirurgii wewnątrzczaszkowej (SRT- stereotactic radiotherapy) i pozaczaszkowej (SBRT - stereotactic body radiotherapy) z wykorzystaniem systemu firmy Brainlab.

Pracownia Brachyterapii dysponuje 2 aparatami HDR z planowaniem trójwymiarowym i w czasie rzeczywistym (real-time 3D) w zakresie nowotworów ginekologicznych, prostaty, piersi, oskrzeli, przełyku oraz lokalizacji laryngologicznych.

Zintegrowany komputerowy system planowania leczenia oparty 3 o systemy składające się  łącznie z 8 stanowisk do planowania leczenia i 7 stacji lekarskich do konturowania oraz dwóch aparatów do tomografii komputerowej pozwala na szybkie przygotowanie najbardziej skomplikowanych planów leczenia.

Powyższe wraz z doświadczonym zespołem medycznym składającym się z  sześciu lekarzy onkologów – radioterapeutów, ośmiu fizyków medycznych i dziesięciu techników elektroradiologii zapewnia przeprowadzenie leczenia promieniami na najwyższym możliwym poziomie. Każdy z członków naszego zespołu dysponuje co najmniej 10 letnim doświadczeniem zawodowym.

Nadzór nad jakością przeprowadzanych procedur sprawuje zespół 3 inspektorów Ochrony Radiologicznej.

Działamy w ścisłej kooperacji z Klinikami, Oddziałami, Zakładami i przychodniami Naszego Szpitala. Współpracujemy z Klinikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szpitalami na terenie Warszawy i całej Polski.

Jesteśmy w stanie szybko realizować najbardziej zaawansowane procedury lecznicze. Szczególnym zainteresowaniem naszego Ośrodka jest rozwijanie metod w zakresie radioterapii, radiochirurgii i brachyterapii raka stercza,  trzustki i płuca. Obecnie rozpoczynamy realizację trzech badań klinicznych dotyczących skojarzonego leczenia raka trzustki i stercza. Mamy ambicję być  jednym z najlepszych polskich ośrodków radioterapii.

Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie oferuje holistyczną profesjonalną opiekę nad Pacjentami w tym, prócz lekarskiej i duchowej, także psychologiczną m. in. grupy wsparcia dla kobiet / mężczyzn / rodzin pacjentów poddawanych radioterapii. W CR prowadzone są również indywidualne rozmowy z chorymi / rodzinami chorych mające na celu weryfikację aktualnego samopoczucia psychicznego naszych Beneficjentów. Indywidualnie przeprowadzany wywiad psychologiczny z chorym i / lub Jego opiekunem najczęściej połączony z adekwatnie do problemu dobraną psychoedukacją, ma na celu określenie stopnia orientowania się chorego / rodziny w kwestii choroby / podejmowanego leczenia. W czasie treningów relaksacyjnych pacjenci edukowani są w zakresie różnorodnych form przeciwdziałania stresowi i / lub niwelowania zaistniałych już jego negatywnych skutków - co faktycznie przedkłada się na jakość Ich dalszej egzystencji. Poniżej zamieszczony film, niejako dokumentuje entuzjazm naszych pacjentów względem udziału w tego typu zajęciach (tutaj - cotygodniowych warsztatach relaksacji psychoruchowej).

Lekarze:

 • dr n. med. Norbert Piotrkowicz - Kierownik Centrum Radioterapii
 • dr n. med. Lucyna Pietrzak
 • dr n. med. Aldona Karczewska-Dzionk
 • dr n. med. Milena Szacht
 • lek. med. Paweł Banatkiewicz
 • lek. med. Edward Skrocki
 • lek. med. Łukasz Matczak

Psycholog

 • dr n. med. Paulina Hakim

Fizycy

 • mgr inż. Beata Czyżew - Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej 
 • mgr inż. Maciej Świerczyński
 • mgr Justyna Kiec
 • mgr Magda Skikiewicz
 • mgr Konrad Książek
 • mgr Michał Półtorak
 • mgr Maria Piziorska
 • mgr Maria Poncyljusz

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej

 • Marek Kruszewski
 • mgr inż. Beata Czyżew
 • mgr inż. Beata Karyś 

Technicy

 • Paweł Nakoneczny– Kierownik Zespołu Techników
 • mgr Agnieszka Stanek
 • mgr Agata Zielińska
 • mgr Mikołaj Zieliński
 • mgr inż. Beata Karyś
 • Piotr Soćko
 • Mariusz Ławreszuk
 • Aleksandra Kostka
 • Hubert Misiak
 • Tomasz Kacperek
 • Arkadiusz Nowak

Pielęgniarka

 • Monika Tyborowska
 • Ewa Błaszczyk

Sekretariat

 • mgr inż. Katarzyna Szymczuk – Koordynator ds. Leczenia Onkologicznego

Rejestracja

 • Monika Chrabałowska
 • Anna Żywek