Zapisy i rejestracja - podstawowe informacje

Tutaj znajdą Państwo następujące informacje:

Punkty pobrań krwi

Jak się zarejestrować do lekarzy specjalistów?

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osoby trzeciej

Na wizytę pacjent może zapisać się w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy punktu rejestracji.

Telefony do Rejestracji

Rejestracja telefoniczna do lekarzy specjalistów jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00-20:00.

W piątki w godzinach 7:00-18:00

Tel. 22 508 15 52

Pacjenci, którzy  z różnych przyczyn nie mogą stawić się na wizytę w wyznaczonym wcześniej terminie, proszeni są o kontakt  w celu odwołania wizyty  telefonicznie w sekretariacie kliniki/przychodni/poradni/pracowni

Zapis na pierwszą wizytę odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Gdzie znajdują się punkty rejestracyjne do poszczególnych poradni i pracowni specjalistycznych?

Lista Punktów Rejestracyjnych do Poradni i Pracowni Specjalistycznych znajduje się w tabeli (kliknij tutaj)

Rejestracja do poradni laryngologicznej, audiologicznej i nefrologicznej meści się w Pawilonie Głównym, I Piętro.  Czynna jest od 7:00 do 18:00.

Rejestracja do poradni kardiologicznej, alergologicznej i pulmonogicznej mieści się w budynku A, I p. (przy kaplicy). Czynna jest od poniedziałku  do piątku 7:00 - 18:00

Rejestracja do poradni ortopedycznej i okulistycznej mieści się w Budynku B, Parter. Czynna jest od 8:00 do 18:00.

Rejestracja do poradni  chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, hematologicznej, onkologicznej i hepatologicznej mieści się w Łączniku Ł2, I piętro. Czynna jest w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00-18:00. W czwartki w godzinach 8:00-19:00.

Rejestracja do Przychodni Medycyny Rodzinnej

Rejestracja – podstawowe informacje o zapisach do Przychodni Medycyny Rodzinnej

Zachęcamy do skorzystania z rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu

przez ePortal pacjenta - kliknij TUTAJ po wcześniejszym uzyskaniu hasła startowego z rejestracji Przychodni Medycyny Rodzinnej.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne?

Zestawienie Poradni i Pracowni do których prowadzone są zapisy zawarte zostały w tabeli (szczegóły):

Informacja i punkt ksero

Budynek przy szlabanie wjazdowym od ulicy Wołoskiej. godziny otwarcia pn - pt 7:00 - 19:00

Numer telefonu: (22) 508 17 66

Dokumenty do pobrania

W punkcie informacyjnym można uzyskać informacje dotyczące:

 • świadczeń udzielanych w naszej placówce
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do udzielenia świadczeń
 • form i terminów zapisu
 • czasu oczekiwania
 • miejsca wykonywania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych
 • organizacji pracy przychodni

oraz

 • uzyskać informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej
 • pobrać i złożyć wniosek dotyczący kserokopii dokumentacji medycznej
 • dokonać uzupełnienia upoważnień dla osób wskazanych przez pacjenta do odbioru dokumentacji medycznej
 • uzupełnić brakujące dane w systemie przed planowaną wizytą u lekarza
 • uzyskać dostęp do portalu  e-rejestracja
 • dokonać opłat za dodatkowo wykonane świadczenia medyczne

Pliki do pobrania: