Odwiedziny

Zapraszamy do odwiedzin Pacjentów przebywających w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA  w Warszawie. Odwiedziny możliwe są we wszystkie dni tygodnia. Ze względu na nadrzędność procesu leczniczego oraz mając na uwadze organizację pracy Klinik i Oddziałów zalecamy odwiedziny w godzinach przewidzianych w regulaminach Klinik i Oddziałów.

Personel udzieli Państwu wyczerpujących informacji.

Zalecamy dostosowanie liczby osób odwiedzających do stanu i potrzeb odwiedzanego Pacjenta.
Proponujemy aby w tym samym czasie jednego chorego odwiedzały nie więcej niż dwie osoby.

Informujemy, że w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów, upoważniony personel medyczny może ograniczyć lub przerwać odwiedziny. W takich sytuacjach prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do zaleceń personelu.

Ze względu na zalecany, jak najrzadzszy kontakt z potencjalnym źródłem infekcji, jakim jest szpital, proponujemy ograniczenie do minimum odwiedzin przez dzieci.
Ze względów emocjonalnych, wprowadzanie dzieci na teren Klinik/Oddziałów zabiegowych jest niewskazane.

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Zapraszamy również do aktywnego uczestnictwa w procesie pielęgnacyjnym czy rehabilitacyjnym.
Personel medyczny Klinik/Oddziału, na którym przebywa chory, udzieli Państwu wyczerpujących informacji w tym zakresie.

Odmowa udziału osób bliskich, przy udzielaniu świadczeń może mieć miejsce w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjenta. Kierując się przede wszytkim dobrem Pacjentów, w takich sytuacjach liczymy na Państwa zrozumienie.

Informacji o stanie Pacjenta udziela lekarz prowadzący wyłącznie osobom wskazanym przez Pacjenta. Lekarz dyżurny udziela informacji o aktualnym stanie zdrowia Pacjenta wyłącznie osobom przez niego wskazanym.

Informacji o stanie zdrowia nie udzielamy telefonicznie.

Z uwagi na dobro naszych Pacjentów - w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno -epidemicznego odwiedzającym, przypominamy o pozostawianiu odzieży wierzchniej w szatni.

Plany budynków CSK MSWiA

e-mapa

Dojazd

Transport medyczny