Dokumenty

Aby zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie do poradni specjalistycznej,
 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń  (ZUS RMUA, zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ZUS, odcinek renty lub emerytury, aktualne zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych lub inny dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Skierowanie nie jest wymagane, do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać, następujące osoby:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Pliki do pobrania: