Zatrudnimy pracownika w Sekcji Rozliczania Projektów

1 lipca 2020

Zakres obowiązków jakie będą realizowane przez pracownika to:

 • Planowanie, organizacja, zarządzanie i kontrola realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • Współpraca z księgowością oraz zespołami odpowiedzialnymi za realizację projektu,
 • Planowanie oraz czuwanie nad poprawnością realizacji postępowań ofertowych
  i procesów zakupowych w ramach projektów UE,
 • Kontrola budżetów projektowych, obsługa płatności, ewidencjonowania wydatków
  i dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów UE w systemie FK,
 • Poszukiwanie możliwych źródeł dofinansowania oraz pisanie wniosków o dofinansowanie,
 • Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za ocenę projektów oraz weryfikację rozliczanego projektu,
 • Przygotowywanie raportów okresowych,
 • Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE za pośrednictwem systemu SL2014,
 • Przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów UE,
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej w sposób zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i dokumentacją projektową,
 • Uczestniczenie w kontrolach projektów i udzielanie wyjaśnień podczas ich trwania;

Wymagania

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w organizacji, zarządzaniu, planowaniu oraz kontroli projektów unijnych,
 • Podstawowa znajomość zagadnień administracyjnych (księgowość, kadry),
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Wykształcenie średnie lub wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • Znajomość obowiązujących przepisów i wytycznych dotyczących realizowanych projektów,
 • Bardzo dobra znajomość programów biurowych (Word, Excel, Outlook) - warunek konieczny,
 • Umiejętności analityczne, samodzielność, dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- świadczenia socjalne oraz dostęp do opieki medycznej.

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

 

 

Pliki do pobrania: