Zatrudnimy lekarza pediatrę w Przychodni dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie ul. Wołoska 137

7 sierpnia 2020

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail. zofia.felczak@cskmswia.pl

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Pliki do pobrania: