Zaćma

15 stycznia 2019

Zaćma jest chorobą oczu polegającą na mętnieniu soczewki, z postępującym pogarszaniem się ostrości wzroku.

Zaćmę można podzielić na 3 typy: 

  • jądrową, która powoduje szybkie zaburzenia ostrości wzroku, skutkujące powstawaniem krótkowzroczności; 
  • korowąpodtorebkową, które dają pogorszenie ostrości wzroku bez możliwości skorygowania okularami.

Zaćma może mieć charakter wrodzony. Występuje również jako powikłanie chorób ogólnych, takich jak cukrzyca, czy tężyczka. Może również powstać w wyniku chorób oka (stany zapalne błony naczyniowej).Uraz może prowadzić do powstania zaćmy, której może towarzyszyć podwichnięcie soczewki.Niektóre leki również mogą powodować zaćmę (gł. sterydy).
Chirurgia zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki metodą fakoemulsyfikacji i wszczepieniu sztucznej soczewki wykonanej z polimerów akrylowych.Operacje wykonujemy z małego cięcia szerokości 1,8-2,0 mm. Jądro soczewki rozbijane jest ultradźwiękami, a masy soczewkowe usuwane metodą irygacji i aspiracji.
Po wypolerowaniu torebki soczewki wszczepiana jest sztuczna soczewka zwijalna, która rozwija się w pozostawionej torebce naturalnej soczewki. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym.
Sztuczne soczewki są dopasowane do wymogów pacjenta z uwzględnieniem korekcji wady wzroku przedoperacyjnej. Zwijalne soczewki mogą być jednoogniskowe, toryczne (korygujące astygmatyzm) oraz multifokalne(do dali, pracy pośredniej i do bliży).

W CSK MSWiA w 2018 roku wykonaliśmy 1 461 operacji zaćmy z wszczepieniem różnego rodzaju soczewek wewnątrzgałkowych. W ciężkich urazach usunięciu zaćmy towarzyszyła witrektomia. W oczach z jaskrą wykonywaliśmy operacje łączone (fakotrabekulektomia).

 

Galeria zdjęć: