XX-lecie Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Polsce

18 marca 2019

Ewolucja systemu ubezpieczeń, podsumowanie wpływu NFZ na efektywność systemu ochrony zdrowia oraz pozycja pacjentów w obecnym systemie i ich oddziaływanie na jego kształt – to główne tematy zorganizowanej w siedzibie naszego Szpitala konferencji „XX-lecie Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Polsce”.

Konferencję otworzyło wystąpienie gości honorowych:

  • List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju;
  • List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Paweł Szrot, Sekretarz Stanu, Zastępca Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  • W imieniu Marszałka Senatu RP wystąpił Konstanty Radziwiłł, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w latach 2001-2010, Minister Zdrowia w latach 2015-2018, Senator RP IX kadencji, który w swoim wystąpieniu podkreślał istotę zmian, niezbędnych dla dostosowania się do nowych wyzwań i zmieniającego się otoczenia. Zaznaczał, że tak dzieje się także w Polsce, a system zmienia się od 20 lat. 
  • List Marszałka Sejmu RP odczytała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uczestników konferencji przywitali Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Prezes NFZ Andrzej Jacyna oraz Dyrektor Marcin Maruszewski, Dyrektor CSK MSWIA. 

W pierwszej  z dyskusji panelowych rozmawiano o pozycji pacjenta w obecnym systemie służby zdrowia, a na pytanie czy system służy pacjentowi odpowiedzi szukali: dr Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; Anna Gręziak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2005-2007, doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w latach 2008-2010; Maria Ochman, Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”; prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia; Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Andrzej Jacyna, Prezes NFZ. 

Co poszło nie tak przez te lata?

Paneliści zgodzili się, że system funkcjonowałby sprawniej, gdyby zwiększono jego finansowanie oraz realizowano projekty z zakresu edukacji zdrowotnej – uświadamiania pacjentom odpowiedzialności za własne zdrowie, przy wykorzystaniu narzędzi danych przez państwo. Podkreślano rolę promowania zdrowego stylu życia, czy zwracania uwagi na zagrożenia związane z nowymi narkotykami, takimi jak dopalacze. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna „Polityki zdrowotnej”, która prowadziła panel zwracała uwagę, że system nie jest czytelny dla ludzi. Nie wiedzą jakim koszykiem świadczeń dysponują. 

Co można zrobić, aby poprawić sytuację?

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał, że Ministerstwo stoi przed wyzwaniem kontroli efektów leczenia, zmian w kierunku opieki medyczno-społeczno-socjalnej, edukacji zdrowotnej, czy rozwoju infolinii NFZ, tak, aby pacjent mógł dowiedzieć się, gdzie może zrobić badania i jakie są najszybsze terminy. Prezes Andrzej Jacyna zaznaczał, że skrócenie kolejek jest możliwe (rosną pensje Polaków, a tym samym zwiększają się składki), a Bartłomiej Chmielowiec zwracał uwagę na to, że pacjent musi być leczony w sposób bezpieczny. Jak mówił niezbędne jest wdrożenie rozwiązań prawnych, które pozwolą monitorować działania niepożądane i wprowadzać zmiany, aby unikać błędów medycznych. 

Kolejne dwie debaty dotyczyły „Wpływu NFZ na efektywność systemu” oraz „Ewolucji systemu ubezpieczeń”.

Organizatorem Konferencji był Narodowy Fundusz Zdrowia, a honorowym patronatem objął wydarzenie Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.