Wszczepianie portów naczyniowych w CSK MSWiA

8 stycznia 2019

Od 1 grudnia 2018 roku w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozpoczęliśmy – w ramach refundacji NFZ – wszczepianie portów naczyniowych.

Wszczepialne porty naczyniowe umożliwiają komfortowy, wielokrotny (do 2 000 nakłuć) i długoterminowy dostęp do układu naczyniowego. Stosowane są u pacjentów, u których istnieje konieczność powtarzalnego podawania leków dożylnych w ramach chemioterapii, antybiotykoterapii, terapii lekami przeciwwirusowymi, żywienia pozajelitowego, pobierania próbek krwi, przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych. Wykorzystanie portów naczyniowych znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa prowadzonego leczenia, poprawiając również komfort i jakość życia pacjenta w trakcie procesu terapeutycznego. 

Pacjenci rejestrują się do zabiegu samodzielnie, telefonicznie pod numerem: 22 508 14 50w godzinach 7:30-15:00, na podstawie uprzednio wystawionego skierowania przez lekarza prowadzącego do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA w celu implantacji portu naczyniowego w ramach hospitalizacji jednodniowej. 

Zapraszamy także  pacjentów spoza Szpitala CSK MSWiA do korzystania z możliwości bezpłatnego i całkowicie refundowanego wszczepienia portu w naszej Klinice.

Szczegółową procedurę znajdą Państwo na stronie szpitala www.cskmswia.pl, w zakładce Kliniki i Poradnie/Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii.