To nie fikcja, to telemedycyna!

25 lipca 2018

/foto: Senat RP/

Dziś w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się prezentacja najnowszych możliwości w zakresie telemedycyny, z których – poprzez testowanie najnowszej aplikacji – będzie korzystać także nasz Szpital.

Pokazu telemedycyny, zorganizowanego na specjalne zaproszenie Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia, Pana Waldemara Kraski, dokonali Dyrektorzy Marcin Maruszewski i Przemysław Gliklich, przedstawiając sposób działania nowych narzędzi.

Telemedycyna jest dziedziną, która – jak sama nazwa wskazuje – zakłada udzielanie świadczeń medycznych na odległość. Według danych Harvard Business Review 60% pacjentów jest gotowych korzystać z rozwiązań telemedycznych. Chodzi m.in. o teleterapię, telekonsultacje, czy teleradiologię.

Szpital CSK MSWIA, który przyjmuje rocznie ponad 500 tys. pacjentów, wychodząc naprzeciw podobnym oczekiwaniom chorych, będzie testował nowe narzędzie. Rozwiązanie o którym mowa, ma na celu skrócić kolejki i ułatwić dostęp do lekarzy oraz usług medycznych. Prezentowany w Senacie system składa się z trzech głównych elementów: 1) aplikacji dla pacjenta; 2) dedykowanych urządzeń działających w ramach aplikacji i 3) oprogramowania do dyspozycji placówek służby zdrowia oraz lekarzy.

Poprzez aplikację można dokonać e-rejestracji, czyli korzystając z aplikacji zapisać się do konkretnego lekarza; zlecić tzw. wizytę receptową, a więc zgłosić zapotrzebowanie na wystawienie recepty dla osób przewlekle chorych, nie korzystając z wizyty u lekarza, tylko odbierając ją w rejestracji, a przede wszystkim założyć Indywidualne Konto Pacjenta, na które będą wpływać wszystkie wyniki badań, robionych w warunkach domowych, przy użyciu narzędzi przypisanych do aplikacji.

Na ten moment w ramach aplikacji można dokonać pomiaru EKG oraz skorzystać z ciśnieniomierza, pulsometru, pulsoksymetru, glukometru i spirometru. Trwają prace nad tym, by kobiety w ciąży mogły wykonać w domowym zaciszu pomiar KTG.

Ostatnim elementem aplikacji jest oprogramowanie dla lekarza, placówki ochrony zdrowia. Z jednej strony obejmuje ono część administracyjną, a więc e-rejestrację, z drugiej możliwość analizy wszystkich wyników badań na Indywidualnych Kontach Pacjenta. Dzięki temu, poprzez ustawienie stosownych parametrów, lekarz może śledzić zmianę stanu zdrowia pacjenta (dotyczy to np. chorób związanych z nadciśnieniem), a gdy wynik jest niepokojący, skontaktować się z pacjentem i zadecydować czy nie należy pogłębić leczenia w warunkach przychodni lub szpitala.

W pokazie telemedycyny wzięli udział Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Waldemar Kraska, Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński oraz wielu senatorów, w tym m.in. senatorowie Konstanty Radziwiłł oraz Jerzy Fedorowicz.